Europlasma - darujte plazmu a ... » O plazmě » < strongOd darování k léku

O plazmě

Od darování plazmy k hotovému léku – dlouhá cesta

Proces výroby od okamžiku darování plazmy až k hotovému plazmatickému přípravku může tvvat sedm až dvanáct měsíců.

Proces odběru plazmy (plazmaferéza)

Proces, při kterém se získává plazma, se nazývá plazmaferéza. Zatímco je odebírána plazma, červené a bílé krvinky a krevní destičky jsou vraceny zpět do těla dárce. 

  • Stejně jako při darování krve se do žíly paže zavede kanyla, přes kterou proudí krev do odstředivky nebo do filtru. Pomocí odstředění nebo filtrace je krev rozdělena na krevní buňky a plazmu.
  • Zatímco plazma je nepřetržitě shromažďována v nádobě, krevní buňky jsou vraceny zpět do těla dárce prostřednictvím odběrové hadičky.
  • Plazma se získává podle kyvadlového principu: odběr krve a její návrat probíhají střídavě, dokud se nezíská určité množství plazmy. Darované množství závisí na tělesné hmotnosti (max. 700 ml, bez antikoagulancií).
  • Darování plazmy trvá přibližně  45-60 minut.

Frakcionace plazmy

Frakcionace plazmy je proces získávání proteinů z lidské krevní plazmy. Od darování po výrobu hotového přípravku, kterým je možné léčit pacienty, uplyne až dvanáct měsíců. 

Darovaná plazma je testována na přítomnost virů, které by mohly přenášet krví infekce. Každý darovaný objem je uložen ve zmrazeném stavu po dobu 60 dní před tím, než je kombinován s další darovanou plazmou k následnému zpracování.  Než začne vlastní výrobní proces, tak zvaná frakcionace, je tento základní materiál znovu testován. Během výroby jsou z plazmy extrahovány terapeutické proteiny. Plazmatické proteiny jsou čištěny, aby se získaly koncentrované a vyčištěné proteiny (jako je fibrinogen, gamaglobulin, alfa a betaglobulin a také albumin. Tento krok také přispívá k virové bezpečnosti přípravku. Hotové přípravky jsou zabaleny, označeny a distribuovány.

Naše plazmová centra

Darování plazmy v Rakousku

Vídeň 9. obvod
Tel.: +43 1 319 53 63

Retz
Tel.: +43 2942 20 333

Seiersberg
Tel.: +43 316 29 33 33

Vídeň 21. obvod
Tel.: +43 1 908 11 00

Hainburg an der Donau
Tel.: +43 2165 52 024

Leoben
Tel.: +43 3842 44 404

St. Pölten
Tel.: +43 2742 90 333

Kittsee
Tel.: +43 2143 34 388

Oberwart
Tel.: +43 3352 22 555