Darování plazmy

Studie

Studie dokazuje pozitivní účinky darování plazmy na zdraví

Studie dokazuje pozitivní účinky darování plazmy na zdraví

Prestižní odborný lékařský časopis „Vox Sanguinis“ potvrdil jev, který je znám už dlouhou dobu: darování plazmy snižuje hladinu krevních lipidů v plazmě. Studie zaměřená na cholesterol ukazuje na "čisticí" účinek darování plazmy. Je známo, že vysoký obsah krevních lipidů, zejména celkového cholesterolu a LDL cholesterolu, spolu s kouřením, sedavým životním stylem, obezitou a stresem patří k rizikovým faktorům pro vaskulární onemocnění, jako je například srdeční infarkt a mozková mrtvice.

 

  • V této studii byla hodnocena data od 663 dárců z 9 amerických plazmacenter, a to u obou pohlaví ve věkových skupinách od 18 do 69 let.
  • Pro tuto studii byli vybráni prvodárci, nebo dárci, kteří naposledy darovali plazmu před 6 měsíci.
  • Všichni dárci museli splnit všechna zákonná kritéria výběru a absolvovat rutinní vyšetření krve.
  • Poté dárci museli darovat plazmu alespoň jednou týdně po dobu 16 týdnů.
  • Před odběrem a po odběru plazmy byla měřena hladina cholesterolu. Jak celkový cholesterol, tak i "špatný" LDL cholesterol vykazoval po odběru plazmy výrazný pokles, zatímco "dobrý" HDL cholesterol zůstal v normálním rozmezí. Pokles hodnot byl větší v případech, kdy byla výchozí hodnota cholesterolu vyšší (nad normálním rozmezím)

Nadváha, vysoký cholesterol a vysoký krevní tlak jsou 3 nebezpečné faktory, které jsou zodpovědné za cévní kalcifikaci a související zvýšené riziko srdečního infarktu a mozkové mrtvice. V případě cholesterolu je třeba vzít do úvahy další poruchy metabolismu tuků (triglyceridy > 150 mg/dl a HDL < 40 u mužů a  < 50 mg/dl u žen). Vysoký krevní tlak se léčí pomocí léků ke snížení krevního tlaku, nadváha pomocí diety nebo léků, z nichž některé mají značné vedlejší účinky, a pomocí léků ke snížení hladiny lipidů, které jsou drahé a také nejsou zcela bez vedlejších účinků. 

 

Darování plazmy může mít příznivé účinky při vysokém krevním tlaku

V lednovém čísle prestižního odborného časopisu  „Vox sanguinis“ („hlas krve“) roku 2015 byla představena vědecká práce pocházející z Kanady, která zkoumá vliv darování plazmy na krevní tlak. Během sledovacího období 4 měsíců bylo pozorováno 666 dárců, kteří se v daném období dostavili darovat plazmu minimálně 16x až 32x. U dárců trpících vysokým krevním tlakem došlo k výraznému poklesu jak systolického (= horní hodnota krevního tlaku), tak i diastolického krevního tlaku (= dolní hodnota krevního tlaku), zatímco dárci s normálním krevním tlakem nevykazovali žádné změny krevního tlaku. 

Tyto pozitivní změny se projevily při frekvenci darování nejméně jeden odběr během 2 týdnů. Při frekvenci darování jeden odběr za více než 2 týdny nebyly tyto příznivé účinky již pozorovány.  Důvodem terapeutického účinku na krevní tlak je pokles koncentrace látek, které ovlivňují krevní tlak, nacházejících se v plazmě, v rámci odběru plazmy. Probíhají také studie, při nichž jsou pacienti trpící vysokým tlakem léčeni pomocí darování plazmy ("terapeutická plazmaferéza").

Stručně řečeno lze říci, že darování plazmy může pomoci pacientům s vysokým krevním tlakem jejich nadměrný tlak snížit a, jak je uvedeno v dřívějším vydání tohoto zpravodaje, může mít také příznivý účinek na hladinu cholesterolu, která, pokud je příliš vysoká a vyskytuje se společně s vysokým krevním tlakem, představuje další rizikový faktor pro kardiovaskulární onemocnění (mozková mrtvice, srdeční infarkt...).

 

 

 

Naše plazmová centra

Darování plazmy v Rakousku

Vídeň 9. obvod
Tel.: +43 1 319 53 63

Retz
Tel.: +43 2942 20 333

Seiersberg
Tel.: +43 316 29 33 33

Vídeň 21. obvod
Tel.: +43 1 908 11 00

Hainburg an der Donau
Tel.: +43 2165 52 024

Leoben
Tel.: +43 3842 44 404

St. Pölten
Tel.: +43 2742 90 333

Kittsee
Tel.: +43 2143 34 388

Oberwart
Tel.: +43 3352 22 555