###
Europlasma - darujte plazmu a ... » Darování plazmy » Průběh darování plazmy

Darování plazmy

Průběh odběru plazmy

Daruješ poprvé? Zde ti vysvětlíme krok za krokem, jak pomocí malého bodnutí zachráníš někomu život.

Jeden za všechny, všichni za jednoho
(Alexandre Dumas)

Před návštěvou plazmacentra

Před první návštěvou iv našem plazmacentru doporučujeme nás kontaktovat (telefonickye-mailem) a zarezervovat si termín k úvodnímu vyšetření. Tímto způsobem se můžeme vyhnout čekacím dobám. Během otevírací doby je možné domluvit termín přímo na místě. Při úvodním vyšetření bude zkontrolována tvoje zdravotní způsobilost k darování krevní plazmy.

 


První návštěva v plazmacentru

Při první návštěvě našeho dárcovského centra si k úvodnímu vyšetření prosím přines následující dokumenty:

 • platný průkaz totožnosti (např. cestovní pas, řidičský průkaz)
 • Registrační list

Přihlas se prosím na recepci. Zde dostaneš další informace a zaznamenáme tvoje údaje. Při vyplňování zdravotního dotazníku tě žádáme o pravdivé a svědomité odpovědi na otázky, jejichž obsah vychází mimo jiné ze zákona o bezpečnosti krve a nařízení o darování krve. Jen tak mohou být splněna kritéria bezpečnosti a kvality, která jsou nezbytná pro výrobu krevních produktů. 

Poté následuje kontrola vitálních funkcí, při které se měří krevní tlak, puls, tělesná teplota a hmotnost. 

Nakonec se provádí podrobné vyšetření a rozhovor s jedním z našich lékařů za účelem stanovení anamnézy. Na základě této zdravotní kontroly se stanoví, zda jsi aktuálně vhodný(á) jako dárce plazmy. Kromě toho se odebírá malé množství krve k laboratorním vyšetřením. Potom si můžeš domluvit první termín k darování. 
Asi za týden budou k dispozici výsledky všech vyšetření. Pokud jsou tvé krevní/ laboratorní hodnoty a zdravotní stav v pořádku, můžeš od této chvíle darovat plazmu. Těšíme se, až tě uvítáme jako nového kvalifikovaného dárce. 

Výsledky jsou platné po dobu 6 měsíců. Žádáme tě, aby první darování absolvoval(a) během tohoto období.

Při bezplatné zdravotní prohlídce měříme před každým odběrem krevní tlak, puls, tělesnou teplotu a hmotnost, a během odběru krevní hodnoty, jako je například hladina hemoglobinu. Prohlídka zahrnuje také v pravidelných intervalech tělesné vyšetření, při kterém se kontroluje poslechem srdce a plíce.


Tvoje první darování

Co je třeba zvážit při přípravě na darování??

 • Hodně tekutin! ☺
  Vypij prosím před darováním alespoň 2 litry tekutin, vhodnými nápoji jsou voda, minerální voda, džusy. Káva a mléko jen v malém množství. ŽÁDNÝ AKOHOL!
 • Dostatek jídla! ☺
  2-3 hodiny před termínem se dostatečně najez. Přitom se vyhni potravinám s vysokým obsahem tuku, pokud možno i den před darováním. Strava bohatá na tuky ovlivňuje kvalitu plazmy.
 • Dostatek spánku! ☺
  Přicházej prosím darovat vyspaný(á) a odpočatý (á)
 • Daruj, jen když jsi úplně zdravý(á)! ☺
  Je důležité, abys byl(a) zdravý(á) a cítil(a) ses dobře

Po příchodu do dárcovského centra se prosím nahlas cca 10 minut před sjednaným termínem odběru na recepci. Naši zaměstnanci tě rádi informují o dalších krocích. Dostaneš svůj osobní průkaz dárce krevní plazmy. Při každé návštěvě si prosím s sebou přines tento průkaz.


Během darování

Naši spolupracovníci Vás doprovodí do odběrové místnosti, kde se pohodlně uložíte na lehátko.  Zde Vám bude odebrána krev, která je vedena do přítroje, který odebírá plazmu. V něm jsou krevní bunky   (červené a bílé krvinky a krevní destičky ) automaticky odděleny od plazmy. Během odběru  plazmy Vám budou krevní bunky automaticky opět vraceny zpět. Odběr trvá 45 až 60 minut. Po tuto dobu se můžete uvolnit a užít si čas pro sebe. Po celou dobu odběru se o Vás budou starat  naši spolupracovníci. Nakonec bude místo vpichu zavázáno tlakovým obvazem.

 

Das gesammelte Blutplasma wird nach jeder Spende auf HBV (Hepatitis B Virus), HCV (Hepatitis C Virus), HIV (Menschliches Immunschwäche Virus) und Gesamteiweiß getestet.


Po darování

Po provedeném odběru doporučujeme dopřát tělu cca 30 minut na zotavení. Můžeš zůstat v čekárně, kde jsou zdarma k dispozici studené nápoje, káva, noviny, časopisy a WiFi. Na recepci také obdržíš jako poděkování příspěvek na náhradu výdajů ve výši 30 EUR. 
Nejlepší je si další termín domluvit ihned po prvním darování plazmy.
Pokud je to možné, vyhni se prosím těžké fyzické námaze, nebezpečným činnostem a řízení vozidel.

Další návštěvy

Můžeš si stáhnout naši dárcovskou aplikaci. V ní si můžeš například rezervovat příští termíny a získat důležité informace a oznámení. Z tohoto důvodu je vhodné aktivovat si oznámení push.
Termíny si můžeš samozřejmě rezervovat také na našich webových stránkách, telefonicky nebo osobně během otevírací doby. 

Zrušení termínu

Pokud nemůžeš termín dodržet, žádáme o telefonické zrušení, aby měl jiný dárce možnost přijít darovat plazmu. Neboť každá darovaná plazma slouží k výrobě léků na záchranu života. 

Další lékařská vyšetření

Ke stanovení tvého zdravotního stavu a vhodnosti k dárcovství existuje řada vyšetření, která naši lékaři průběžně provádějí.

 • Vyšetření co 4 měsíce
  Důkladné lékařské vyšetření se periodicky opakuje každé čtyři měsíce.
 • Poslední darování plazmy proběhlo už dávno - vyšetření po 6 měsících
  Pokud jsi naposledy daroval(a) plazmu před více než 6 měsíci, jsou před dalším darováním vyžadovány výsledky všech vyšetření, stejně jako je tomu u úvodního vyšetření. Proto je nutná čekací doba 1 týden před dalším odběrem.

Dárcovský rok a klíčové datum

Tvůj osobní dárcovský rok (referenční rok) začíná dnem prvního darování krevní plazmy v dárcovském centru EUROPLASMA. Toto datum zůstává jako klíčové datum stejné, i když z různých důvodů nebudeš moci přijít delší dobu k odběru. Od tohoto klíčového data se vždy začnou počítat tvoje odběry znovu od čísla "1".

Frekvence darování

Zdravý člověk může darovat maximální množství plazmy 700 ml

 • 1 x během 72 hodin
 • 2x během 7 dnů
 • 3x během 14 dnů a
 • 50x během referenčního roku
 • Tělo nahradí všechny složky darované plazmy v průběhu 45 hodin.

Pokud máš jakékoliv pochybnosti o využití tvé plazmy, můžeš kdykoliv protestovat proti použití darované plazmy. Toto je možné pomocí důvěrného odvolání souhlasu dárce s použitím plazmy.

Naše plazmová centra

Darování plazmy v Rakousku

Vídeň 9. obvod
Tel.: +43 1 319 53 63

Vídeň 21. obvod
Tel.: +43 1 908 11 00

Retz
Tel.: +43 2942 20 333

St. Pölten
Tel.: +43 2742 90 333

Hainburg an der Donau
Tel.: +43 2165 52 024

Seiersberg
Tel.: +43 316 29 33 33

Leoben
Tel.: +43 3842 44 404