Darovanie plazmy

Štúdie

Podľa štúdií má odber plazmy pozitívne účinky na zdravie!

Štúdia dokazuje pozitívne zdravotné účinky odberu plazmy

Prestížny medicínsky časopis „Vox Sanguinis“ potvrdil fenomén, ktorý je známy už dávno: Odberom plazmy klesá úroveň krvných tukov v plazme. Štúdia zameraná na cholesterol vykazuje „čistiaci“ účinok odberu plazmy na krv; je známe, že krvné tuky, najmä celkový cholesterol a LDL cholesterol patria spoločne s fajčením, nedostatkom pohybu, nadváhou a stresom k rizikovým faktorom cievnych ochorení ako napríklad srdcový infarkt a mŕtvica.

 

  • Predmetná štúdia hodnotila 663 darcov oboch pohlaví z deviatich amerických darcovských centier plazmy, vo vekovej kategórii 18-69 rokov.
  • Štúdia skúmala prvodarcov, respektíve darcov, ktorí boli na poslednom odbere pred šiestimi mesiacmi.
  • Všetci darcovia museli spĺňať zákonné výberové kritéria pre odber plazmy a absolvovať bežné vyšetrenia krvi.
  • Darcovia museli po dobu 16 týždňov aspoň raz týždenne ísť na odber.
  • Pred a po odbere im merali hladinu cholesterolu.  Celkový cholesterol ako aj „zlý“ LDL cholesterol vykázali po odbere výrazný pokles, „dobrý“ HDL cholesterol sa udržal na bežnej hladine; pokles hodnôt bol väčší, ak východisková hodnota cholesterolu bola vyššia (nad bežnou hranicou).

Nadváha, zvýšený cholesterol a zvýšený tlak predstavujú tri škodlivé faktory, ktoré sú zodpovedné za vaskulárne kalcifikácie a s tým spojené vysoké riziko srdcového infarktu a mŕtvice. Pri cholesterole je potrebné sledovať aj ďalšie poruchy metabolizmu tukov (triglyceroly > 150 mg/dl a HDL < 40 u mužov a < 50 mg/dl u žien). Zvýšený krvný tlak sa lieči liekmi na tlak, nadváha diétami alebo liekmi, ktoré vykazujú čiastočne výrazné vedľajšie účinky, a látkami znižujucími lipidy, ktoré sú nákladné a tiež vykazujú určité vedľajšie účinky.

 

Odber plazmy môže mať priaznivý vplyv na vysoký krvný tlak

Prestížny odborný časopis „Vox sanguinis“ („Hlas krvi“) predstavil vo svojom vydaní z januára 2015 vedeckú prácu z Kanady skúmajúcu účinok odberu plazmy na krvný tlak. V sledovanom období štyroch mesiacov bolo sledovaných 666 darcov, ktorí v tomto období absolvovali aspoň 16 až 32 odberov. U darcov s vysokým krvným tlakom došlo k výraznému poklesu systolického (= horný krvný tlak) ako aj diastolického (= spodný krvný tlak) krvného tlaku, zatiaľ čo darcovia s normálnym tlakom nevykázali žiadnu zmenu krvného tlaku. 

Spomínané pozitívne zmeny sa ukázali pri frekvencii odberov aspoň jeden odber za dva týždne, pri frekvencii jeden odber za viac ako dva týždne už neboli prítomné priaznivé účinky. Ako dôvod terapeutického účinku na krvný tlak sa uvádza pokles koncentrácie látok nachádzajúcich sa v plazme a pôsobiacich na krvný tlak v rámci odberu; prebiehajú aj štúdie, v ktorých sa pacienti trpiaci vysokým krvným tlakom podrobujú odberu plazmy, aby sa tak zmiernilo ich utrpenie („terapeutická plazmaferéza“)

Možno skonštatovať, že odber plazmy môže pomôcť pacientom
s vysokým krvným tlakom a znížiť im ho rovnako môže
aj priaznivo ovplyvniť hladinu cholesterolu, ktorý ide ruka v ruke
s vysokým krvným tlakom, a predstavuje ďalší rizikový faktor
kardiovaskulárnych ochorení (mŕtvica, srdcový infarkt). 

 

 

 

Naše darcovské centrá

Darovanie plazmy v Rakúsku

Viedeň 9. okres
Tel.: +43 1 319 53 63

Retz
Tel.: +43 2942 20 333

Seiersberg
Tel.: +43 316 29 33 33

Viedeň 21. okres
Tel.: +43 1 908 11 00

Hainburg an der Donau
Tel.: +43 2165 52 024

Leoben
Tel.: +43 3842 44 404

St. Pölten
Tel.: +43 2742 90 333

Kittsee
Tel.: +43 2143 34 388

Oberwart
Tel.: +43 3352 22 555