Europlasma - darujte plazmu a ... » O plazme » < strongOd darcovstva k lieku

O plazme

Od odberu plazmy k hotovému lieku vedie dlhá cesta

Výrobný proces od momentu odberu plazmy až do vzniku hotového plazmového preparátu si môže vyžadovať sedem až dvanásť mesiacov.

Priebeh odberu (plazmaferéza)

Proces, ktorým sa získava plazma sa nazýva plazmaferéza. Počas odoberania plazmy dostane darca červené a biele krvinky a krvné doštičky späť.

  • Podobne ako pri odbere krvi, sa do žily na predlaktí zavedie kanyla, cez ktorú prúdi krv do odstredivky resp. filtra. Odstreďovaním, resp. filtrovaním sa krv v krvných bunkách oddelí od plazmy.
  • Kým sa plazma postupne zbiera do nádoby, darca dostáva krvné bunky späť cez odsávaciu hadicu.
  • Získavanie plazmy prebieha na kyvadlovom princípe: Odber a vrátenie krvi prebieha na striedačku, kým sa nazbiera určité množstvo plazmy. Množstvo odobratej plazmy závisí od telesnej hmotnosti (max. 700 ml, bez antikoagulansu).
  • Odber plazmy trvá cca. 45 - 60 minút.

Frakcionácia plazmy

Frakcionácia plazmy je proces získavania proteínov z ľudskej krvnej plazmy. Môže trvať až 12 mesiacov kým sa z odobratej plazmy vyrobí hotový preparát, ktorým možno liečiť pacientov.

Odobratá plazma sa testuje na vírusy, ktoré môžu krvou prenášať infekcie. Každý odber sa zamrazí na 60 dní, kým s ostatnými poputuje na ďalšie spracovanie. Tento výstupný materiál sa znova otestuje, kým začne skutočný proces výroby, takzvaná frakcionácia. Počas výroby sa z plazmy extrahujú teraupeutické proteíny. Plazmové proteíny sa očistia s cieľom získať koncentrované a očistené proteíny (napr. fibrinogén, gamaglobulín, alfa- a betaglobulíny ako aj albumín). Tento krok prispieva okrem iného aj k bezpečnosti pred vírusmi. Hotové preparáty sa zabalia, prilepí sa na na etiketa a smerujú do distribúcie.

Naše darcovské centrá

Darovanie plazmy v Rakúsku

Viedeň 9. okres
Tel.: +43 1 319 53 63

Retz
Tel.: +43 2942 20 333

Seiersberg
Tel.: +43 316 29 33 33

Viedeň 21. okres
Tel.: +43 1 908 11 00

Hainburg an der Donau
Tel.: +43 2165 52 024

Leoben
Tel.: +43 3842 44 404

St. Pölten
Tel.: +43 2742 90 333

Kittsee
Tel.: +43 2143 34 388

Oberwart
Tel.: +43 3352 22 555