Europlasma - darujte plazmu a ... » Darovanie plazmy » < strongKvalita a bezpečnosť

Darovanie plazmy

Kvalita a bezpečnosť

Bezpečnosť našich darcov je našou najvyššou prioritou. Na svete je veľa ľudí, ktorí sú odkázaní na liečivá z proteínov ľudskej plazmy. Dobrovoľné štandardy IQPP by pritom mali zabezpečiť, že odobratá ľudská zdrojová plazma je najvyššej kvality. Aj my máme osvedčenie IQPP a podrobujeme sa pravidelným kontrolám plnenia týchto štandardov.

Kvalita a bezpečnosť

Bezpečnosť našich darcov ako aj prijímateľov je pre nás na prvom mieste. Vďaka pravidelným školeniam lekárov a odborného medicínskeho personálu si udržiavame neustály prehľad o dianí v medicíne a medicínskej technike. Najvyššie možné kvalitatívne a bezpečnostné štandardy dosahujeme prostredníctvom:

 

  • používania výhradne sterilných jednorázových pomôcok, aby sme vylúčili prenos patogénov. Krv jedného darcu sa nikdy nedostane do kontaktu s krvou iného darcu plazmy.
  • používania najmodernejších odberných prístrojov (vďaka tomu je odber šetrnejší ku krvnému obehu).
  • pravidelných lekárskych prehliadok
  • prísnemu dodržiavaniu hygienických predpisov v darcovskom centre
  • dodržiavania prísnych vnútroštátnych a medzinárodných smerníc

Zákony a smernice

Získavanie a spracovanie krvnej plazmy podlieha rozličným zákonne záväzným predpisom. Naše darcovské centrá navyše pravidelne kontrolujú a certifikujú regionálne úrady dohľadu. Tie udeľujú a predlžujú výrobné povolenia.
Pre nás sú okrem iného záväzné aj nasledujúce zákony a smernice: Zákon o bezpečnosti krvi (Blutsicherheitsgesetz), nariadenie o darovaní krvi (Blutspenderverordnung), nariadenie o hemovigilancii (Hämovigilanzverordnung).
 

 

Ochrana osobných údajov

Tvoje osobné údaje sa získavajú, spracúvajú a používajú za prísneho dodržiavania Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR), ako aj mlčanlivosti zdravotníckych pracovníkov.

 

Interné kontroly

Okrem úradných kontrol, pravidelne realizujeme aj vnútorné inšpekcie. Pri týchto kontrolách prostredníctvom nášho systému riadenia kvality sa kriticky hodnotia, posudzujú a prípadne vylepšujú mechanizmy a vnútorné postupy. Takýmto spôsobom plníme náročné požiadavky medicínskych a technických bezpečnostných štandardov.

 

Naše darcovské centrá

Darovanie plazmy v Rakúsku

Viedeň 9. okres
Tel.: +43 1 319 53 63

Retz
Tel.: +43 2942 20 333

Seiersberg
Tel.: +43 316 29 33 33

Viedeň 21. okres
Tel.: +43 1 908 11 00

Hainburg an der Donau
Tel.: +43 2165 52 024

Leoben
Tel.: +43 3842 44 404

St. Pölten
Tel.: +43 2742 90 333

Kittsee
Tel.: +43 2143 34 388

Oberwart
Tel.: +43 3352 22 555