Europlasma - darujte plazmu a ... » < strongImpresum

Impresum

Povinnosť poskytovať informácie podľa §5 zákona o elektronickom obchodovaní (E-Commerce Gesetz), §14 Podnikateľského zákonníka (Unternehmensgesetzbuch), §63 Živnostenského poriadku (Gewerbeordnung) a povinnosť zverejňovania podľa §25 mediálneho zákona (Mediengesetz)

 

Kontaktné údaje

Europlasma GmbH
Alserbachstraße 18
1090 Wien

Tel.: +43 1  319 53 63
Fax: +43 1  319 53 63 22
E-Mail: office(at)europlasma.at
Internet: www.europlasma.at

Informácie pre tlač: presse[at]europlasma.at

Informácie podľa zákona o elektronickom obchodovaní (ECG)

IČ DPH.: ATU14240105
odborné skupiny: Chemický priemysel, obchod s liečivami
IČO: 80279h
obchodný súd: Obchodný súd Viedeň

 

Povinnosť zverejňovania podľa mediálneho zákona §25 (Mediengesetz)

Vedenie spoločnosti: Benjamin Méry
Majiteľ: Europlasma Holding AT GmbH
obch. riaditeľ: Dr. Ernst Prassé
spoločník: Europlasma Holding AT GmbH

člen: Hospodárskej komory Viedne a Dolného Rakúska

Predmet podnikania

Darcovské centrum
plazmyvýroba a veľkoobchod liečiv.

Na našu činnosť sa vzťahuje zákon o bezpečnosti krvi (Blutsicherheitsgesetz) a zákon o liečivách (Arzneimittelgesetz).

Dozorný orgán: Spolkový úrad pre bezpečnosť a zdravotníctvo www.ages.at

Údaje k riešeniu sporov online:
Spotrebitelia majú možnosť nasmerovať svoje sťažnosti na platformu EÚ pre riešenie sporov online: ec.europa.eu/odr. Prípadné sťažnosti môžete posielať na vyššie uvedenú e-mailovú adresu.

Vylúčenie zodpovednosti
Predmetné vylúčenie zodpovednosti je potrebné chápať ako súčasť internetovej ponuky, ktorá odkazuje na túto webovú stránku. Pokiaľ časti, prípadne celé formulácie nezodpovedajú, už nezodpovedajú alebo len čiastočne zodpovedajú platnej legislatíve, obsah a platnosť ostatných častí dokumentu ostáva nezmenená.

Zodpovednosť za obsah tejto webovej stránky
Obsah našich stránok bol vyhotovený veľmi starostlivo. Nemôžeme však prebrať zodpovednosť za správnosť, úplnosť a aktuálnosť celého obsahu. Ako poskytovateľ služieb sme zodpovední za vlastný obsah na týchto stránkach podľa všeobecne záväzných predpisov. Nie sme však povinní odovzdané alebo uložené informácie od tretích strán sledovať alebo skúmať, či naznačujú protiprávnu činnosť. Povinnosť vymazať alebo znemožniť používanie informácií podľa všeobecne záväzných predpisov ostáva nezmenená.  Príslušná zodpovednosť však platí až od chvíle, kedy sa dozvieme o konkrétnom porušení. Pri zistení príslušných porušení daný obsah obratom odstránime.

Zodpovednosť za odkazy na webové stránky tretích strán
Naša ponuka obsahuje odkazy na externé webové stránky. Na obsah týchto externých webových stránok nemáme žiadny vplyv. Preto nemôžeme prevziať záruku za tieto cudzie obsahy. Za obsahy na odkazované stránky je vždy zodpovedný príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ danej stránky. Odkazované stránky boli v čase uvedenia odkazu preverené v súvislosti s porušením právnych predpisov. V čase uvedenia odkazu sa v obsahoch nezistilo protiprávne porušenie. Nie je však primerané neustále kontrolovať obsah odkazovaných stránok bez konkrétnych indícií o porušeniach. Pri zistení príslušných porušení takéto odkazy obratom odstránime.

Autorské práva
Prevádzkovatelia tejto webovej stránky sa usilujú neustále rešpektovať autorské práva tretích strán, resp. snažíme sa používať vlastné alebo voľne dostupné diela. Obsahy vytvorené prevádzkovateľmi stránok a diela na tejto webovej stránke podliehajú autorským právam. Príspevky tretích strán sú samostatne označené. Rozmnožovanie, spracovanie, rozširovanie a akékoľvek zhodnocovanie nad rámec autorských práv je možné len s písomným súhlasom príslušného autora, resp. tvorcu. Sťahovanie a kopírovanie tejto stránky je určené len na súkromné, nie komerčné účely.

Prítomnosť na sociálnych sieťach
Tieto kontakty rovnakým spôsobom predstavujú prítomnosť spoločnosti Europlasma GmbH na nasledujúcich sociálnych sieťach: Facebook, Twitter, Google+, Pinterest, Youtube, Instagram

Design & Umsetzung

chiliSCHARF GmbH
Zollamtstraße 7
A-4020 Linz 
Tel.: +43 732 890 777  
Email: office[at]chilischarf.at
Internet: www.chiliSCHARF.at

 

Ikony a obrázky zdroj

Icons made by Freepik from www.flaticon.com, Font Awsome

Fotky: Europlasma GmbH, Shutterstock, Adobe Stock, Fotolia

Naše darcovské centrá

Darovanie plazmy v Rakúsku

Viedeň 9. okres
Tel.: +43 1 319 53 63

Retz
Tel.: +43 2942 20 333

Seiersberg
Tel.: +43 316 29 33 33

Viedeň 21. okres
Tel.: +43 1 908 11 00

Hainburg an der Donau
Tel.: +43 2165 52 024

Leoben
Tel.: +43 3842 44 404

St. Pölten
Tel.: +43 2742 90 333

Kittsee
Tel.: +43 2143 34 388

Oberwart
Tel.: +43 3352 22 555