Europlasma - darujte plazmu a ... » < strongImpresum

Impresum

Povinnosť impresum a zverejnenia podľa § 25 rakúskeho zákona o verejných oznamovacích prostriedkoch, informačná povinnosť § 5E- ECG rakúskeho komerčného zákona, zverejňovacia povinnosť podľa § 14 rakúskeho UGB

 

kontaktní údaje

Europlasma GmbH
Alserbachstraße 18
A-1090 Wien

Tel.: +43 1  319 53 63
Fax: +43 1  319 53 63 22
E-Mail: office(at)europlasma.at
Internet: www.europlasma.at

Tisková zpráva: presse[at]europlasma.at

Povinnost informovat podle § 5 rakouského E-Commerce zákona (ECG)

UID Nr.: ATU14240105
Předmět podnikání vlastníka media: Výroba léků a velkoobchod s léky
Číslo firmy v obchodním rejstříku: 80279h
Příslušný soud: Handelsgericht Wien

 

Povinnost označení a manifestace podle § 25 zákona o rakouských médiích

Obchodní vedoucí: Benjamin Méry
Společník: Europlasma Holding AT GmbH
Obchodní ředitel: Dr. Ernst Prassé
 

Člen obchodní komory Videň a Dolního Rakouska

Předmět podnikání


Dárcovské centrum

Výroba léků a velkoobchod s léky

Na naši činnost se vztahují zákon o rakouské bezpečnosti krve a rakouský zákon o lécích. Jejich text najdete
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10011145

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10010441

Kontrolní úřad: Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen www.ages.at

Informace o online řešení sporů:
Uživatelé mají možnost podávat stížnosti online pomocí platformy EU pro řešení sporů: ec.europa.eu/odr. Veškeré stížnosti můžete také zaslat na výše uvedenou e-mailovou adresu. 

Vyloučení odpovědnosti
Toto vyloučení odpovědnosti je třeba považovat za součást internetové nabídky, ze které jste byli odkázáni na tuto webovou stránku. Pokud by některé části nebo jednotlivé formulace tohoto textu neodpovídaly, nebo zcela neodpovídaly platné právní situaci, obsah a platnost zbývajících částí dokumentu zůstane nedotčen.

Odpovědnost za obsah této webové stránky
Obsah našich stránek byl vytvořen s velkou pečlivostí. Nemůžeme však zaručit, že je obsah správný, úplný a aktuální. Jako poskytovatel služeb odpovídáme za vlastní obsah těchto stránek v souladu s obecnými zákony. Nejsme však povinni kontrolovat přenášené nebo uložené informace třetích stran, nebo zjišťovat okolnosti, které svědčí o nezákonné činnosti. Povinnosti odstranění nebo zablokování využívání informací podle obecných zákonů zůstávají nedotčeny. Odpovědnost v tomto ohledu je však možná až od okamžiku, kdy zjistíme konkrétní porušení práva. Po zjištění odpovídajícího porušení práva bude obsah okamžitě odstraněn.

Odpovědnost za odkazy na webové stránky třetích stran
Naše stránka obsahuje odkazy na externí webové stránky. Na obsah těchto externích webových stránek nemáme žádný vliv. Z tohoto důvodu nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za tento externí obsah. Za obsah stránek, na které je odkazováno, je vždy odpovědný příslušný poskytovatel nebo provozovatel. Propojené stránky byly zkontrolovány z hlediska možného porušení právních předpisů v době vytvoření odkazu. V době, kdy byl odkaz vytvořen, nebyl zjištěn žádný nezákonný obsah. Neustálá kontrola obsahu propojených stránek však není bez konkrétního důkazu o porušení práva přijatelná. Po zjištění porušení práva budou příslušné odkazy okamžitě odstraněny.

Autorská práva
Provozovatelé těchto webových stránek se vždy snaží dodržovat autorská práva ostatních osob, resp. používat díla, která sami vytvořili nebo díla spadající do  veřejné domény. Obsah a díla na těchto webových stránkách, vytvořené provozovatelem webových stránek, podléhají autorskému právu. Příspěvky třetích stran jsou označeny jako příspěvky třetích stran. Kopírování, zpracovávání, reprodukce a jakékoliv použití nad rámec autorských práv vyžaduje písemný souhlas autora nebo tvůrce. Stahování a kopírování těchto stránek je možné pouze pro osobní nekomerční účely.

Přítomnost na sociálních médiích                                                                                  
Toto impresum platí stejným způsobem pro přítomnost společnosti Europlasma GmbH na následujících sociálních médiích: Facebook, Twitter, Google+, Pinterest, Youtube, Instagram

Design

chiliSCHARF GmbH
Zollamtstraße 7
A-4020 Linz 
Tel.: +43 732 890 777  
Email: office[at]chilischarf.at
Internet: www.chiliSCHARF.at

 

Ikona a obrázky

Icons made by Freepik from www.flaticon.com, Font Awsome

 

Fotky: Europlasma GmbH, Shutterstock, Adobe Stock, Fotolia

Naše plazmová centra

Darování plazmy v Rakousku

Vídeň 9. obvod
Tel.: +43 1 319 53 63

Retz
Tel.: +43 2942 20 333

Seiersberg
Tel.: +43 316 29 33 33

Vídeň 21. obvod
Tel.: +43 1 908 11 00

Hainburg an der Donau
Tel.: +43 2165 52 024

Leoben
Tel.: +43 3842 44 404

St. Pölten
Tel.: +43 2742 90 333

Kittsee
Tel.: +43 2143 34 388

Oberwart
Tel.: +43 3352 22 555