###

Darování plazmy

Kvalita a bezpečnost

Bezpečnost našich dárců plazmy je naší nejvyšší prioritou. Mnoho lidí na světě je odkázáno na léky na záchranu života, které se získávají z lidské krevní plazmy. Účelem dobrovolných standardů IQPP je přitom zajistit, aby odebraná plazma z lidského zdroje měla nejvyšší kvalitu. I naše společnost má certifikaci IQPP a je pravidelně kontrolováno, zda plníme požadavky této normy.

Kvalita a bezpečnost

Bezpečnost našich dárců i příjemců je naší nejvyšší prioritou. Díky pravidelným školením lékařů a zdravotnického odborného personálu jsme vždy v obraze, pokud jde o lékařskou vědu a techniku. Nejvyšších možných standardů kvality dosahujeme pomocí:

  • výhradního používání sterilních jednorázových předmětů, abychom zabránili přenosu patogenů. Krev jednoho dárce nikdy nepřijde do styku s krví jiného dárce plazmy.
  • používání nejmodernějších přístrojů k odběru (umožňuje odběr šetrný ke krevnímu oběhu).
  • pravidelných lékařských vyšetření
  • přísného dodržování hygienických předpisů v dárcovském plazmacentru
  • dodržování přísných národních a mezinárodních směrnic

Zákony a směrnice

Získávání a zpracování krevní plazmy podléhají různým právně závazným předpisům. Naše plazmacentra jsou proto pravidelně kontrolována a certifikována regionálními kontrolními úřady. Ty udělují a prodlužují povolení výroby. Pro nás jsou závazné především následující zákony a směrnice: Zákon o bezpečnosti krve, Nařízení o dárcích krve, Nařízení o léčivých přípravcích a Nařízení o hemovigilanci.

 

Interní kontroly

Kromě úředních kontrol pravidelně provádíme i vlastní kontroly. Během těchto kontrol jsou pomocí našeho systému řízení jakosti procesy a stávající postupy kriticky zkoumány, posuzovány a v případě potřeby zlepšovány. Tímto způsobem splňujeme vysoké požadavky lékařských a technických bezpečnostních standardů.

 

Ochrana osobních údajů

Vaše osobní údaje budou shromažďovány, zpracovávány a používány v přísném souladu s GDPR a lékařským tajemstvím.

 

Certifikace IQPP

Kromě toho se dobrovolně účastníme programu International Quality Plasma Program (IQPP). Certifikací IQPP jsme prokázali, že splňujeme tyto rozšířené požadavky na kvalitu. Další informace na: www.pptaglobal.org 

 

Naše plazmová centra

Darování plazmy v Rakousku

Vídeň 9. obvod
Tel.: +43 1 319 53 63

Vídeň 21. obvod
Tel.: +43 1 908 11 00

Retz
Tel.: +43 2942 20 333

St. Pölten
Tel.: +43 2742 90 333

Hainburg an der Donau
Tel.: +43 2165 52 024

Seiersberg
Tel.: +43 316 29 33 33

Leoben
Tel.: +43 3842 44 404