###
Europlasma - darujte plazmu a ... » O plazmě » Nejdůležitější produkty z plaz...

O plazmě

Nejdůležitější produkty z plazmy

Lidská plazma je výchozím materiálem pro mnoho nezbytných účinných látek, které jsou nutné k výrobě léčivých přípravků, které pacientům zachraňují život, nebo je udržují při životě. Více než 80 % všech Rakušanů je nejméně jednou za život odkázáno na léky získané z krevní plazmy.

Nejdůležitější produkty z plazmy

Protilátky
(Imunoglobuliny)

Při stavech nedostatku protilátek a pro různé imunoterapie

Albumin

při těžkých poraněních, popáleních a nádorových onemocněních

Fibrinové lepidlo

při vnitřním krvácení a u velkých operací

Fibrinogen

při vnitřních zraněních a k uzavření rány

Koagulační faktory

pomáhají přežít lidem s narušenou srážlivostí krve (hemofilikům)

Mezi nejdůležitější oblasti použití plazmových produktů patří:

IMUNOGLOBULINY (PROTILÁTKY)

Imunoglobuliny se nazývají také protilátky a jsou součástí našeho imunitního systému. Funkcí těchto bílkovin je detekovat a odvádět nejrůznější patogeny a látky, které pronikají do našeho těla. Imunoglobuliny přitom dokážou rozpoznat různé cizorodé chemické struktury, jako jsou bakterie, viry, jedy, pyl a další alergeny a chránit náš organismus před infekcemi.

Rozlišujeme primární (vrozené) a sekundární (získané) onemocnění s nedostatkem protilátek.

Imunoglobuliny pomáhají při léčbě těchto pacientů:

 • Pacienti s život ohrožujícími infekcemi, jako je tetanus, vzteklina nebo zánět mozkových blan způsobený kousnutím klíštěte
 • Pacienti s oslabeným imunitním systémem po nádorovém onemocnění nebo po transplantaci kostní dřeně
 • od člověka se vrozeným nedostatkem protilátek. Tito pacienti mohou být úspěšně léčeni imunoglobulinovými přípravky. (V současné době trpí v Rakousku 1500 lidí vrozenou imunodeficiencí.)
 • pacientky s komplikacemi v těhotenství: odlišné Rh faktory otce a matky mohou vést ke komplikacím v těhotenství. Přípravek z plazmy brání tomu, aby docházelo k senzibilizaci matky na Rh fakor. 
 • Autoimunitní onemocnění
 • se závažným zánětem nervů nebo vnitřních orgánů.
 • Novorozenci, kteří mají od narození příliš slabý imunitní systém

ALBUMIN
je tvořen v játrech. Slouží jako transportní protein v krvi a zajišťuje především udržování koloidního osmotického tlaku, který určuje rozdělení tekutin v těle. Albuminy přestavují největší podíl proteinů rozpuštěných v plazmě (60 %).

Albumin se používá při těžkých zraněních, popáleních velkého rozsahu, vyčerpávajících nádorových onemocněních (např. po chemoterapii) a při velkých ztrátách krve. Kromě toho albumin stabilizuje krevní oběh. 

Albumin pomáhá při léčbě těchto pacientů:

 • Pacienti s těžkými zraněními a popálením
 • Pacienti s vyčerpávajícími nádorovými onemocněními
 • Operace s bypassem
 • Pacienti s kardiopulmonálními potížemi
 • Pacienti v šoku

FIBRINOGEN
Fibrinogen je prekurzorový protein fibrinu, hlavní složky krevní sraženiny. Vzniká v játrech a hraje ústřední roli při srážení krve.

Fibrinogen se používá především při vnitřních zraněních a k lokálnímu uzavření rány. Fibrinovým lepidlem mohou být spojeny také roztržené šlachy a nervová vlákna v neurochirurgické oblasti. 

Fibrinogen slouží k léčbě těchto pacientů:

 • Pacienti s vnitřním zraněním (např. natržená játra)
 • Pacienti s lokálním uzávěrem rány
 • Pacienti s roztrženými šlachami a nervovými vlákny v neurochirurgické oblasti. Tyto šlachy a vlákna lze znovu spojit pomocí fibrinového lepidla.

KOAGULAČNÍ FAKTORY

jsou proteinové složky krve, které slouží ke srážení krve a jsou z velké části tvořeny v játrech. Bez nich bychom vykrváceli i při těch nejmenších zraněních. Hemofilici často postrádají určitý koagulační faktor, díky čemuž tělo nemůže regulovat krvácení. Výsledkem může být například poškození kloubů, ve vzácnějších případech krvácení do životně důležitých orgánů nebo do mozku. Celoživotní léčba koncentráty faktorů může těmto pacientům umožnit, aby žili normální život. 

Koagulační faktory pomáhají při léčbě:
Pacientů s vrozenými onemocněními krve:

 • Hemofilie A (80 % postižených), u níž chybí koagulační faktor VIII, nebo se tento faktor nachází jen ve velmi nízké koncentraci
 • Méně časté hemofilie B (20 % postižených), která vzniká při nedostatku faktoru IX 
 • Von-Willebrand-Jürgensův syndrom 

Naše plazmová centra

Darování plazmy v Rakousku

Vídeň 9. obvod
Tel.: +43 1 319 53 63

Vídeň 21. obvod
Tel.: +43 1 908 11 00

Retz
Tel.: +43 2942 20 333

St. Pölten
Tel.: +43 2742 90 333

Hainburg an der Donau
Tel.: +43 2165 52 024

Seiersberg
Tel.: +43 316 29 33 33

Leoben
Tel.: +43 3842 44 404