Europlasma - darujte plazmu a ... » < strongOchrana údajov

Ochrana osobných údajov

Prehlásenie o informačnej povinnosti
Ochrany osobných údajov

Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Preto spracovávame Vaše dáta výhradne na základe právnych predpisov (GDPR, TKG 2003). V týchto zásadách ochrany súkromia Vás informujeme o najdôležitejších aspektoch spracovania údajov na našich webových stránkach.

Osobné údaje

Osobné údaje, ktoré elektronicky prenášate na týchto webových stránkach, ako sú meno, e-mailová adresa, adresa alebo iné osobné údaje, budú požívané len pre určené účely, uchovávané v bezpečí a nebudú zverejňované tretím osobám. Poskytovateľ automaticky zbiera a ukladá informácie na webovom serveri, ako je použiteľný prehliadač, operačný systém, referenčná stránka, IP adresa, čas prístupu atď.. Tieto dáta nemôžu byť priradené žiadnym konkrétnym osobám bez kontroly ďalších zdrojov dát. Tieto údaje ďalej nevyhodnocujeme, pokiaľ nedochádza k nezákonnému použitiu našich webových stránok.

Kontaktujte nás

Pokiaľ nás kontaktujete prostredníctvom formulára na webových stránkach alebo e-mailom, budú Vaše dáta uchovávane po dobu šiestich mesiacov pre spracovanie žiadosti a pre prípad následných otázok. Tieto informácie nebudeme zdieľať bez Vášho súhlasu.

Údaje z formulárov a komentárov

Keď návštevníci stránok zanechajú komentáre alebo formuláre, uložia sa zadané dáta a ich IP adresy. Jedná sa o bezpečnosť, pokiaľ niekto napíše nelegálny obsah (urážky, ľavicová alebo pravicová extrémistická propagandy, nenávistné príspevky, atď.). V tomto prípade nás zaujíma identita autora. 

Cookies

Súbory cookie sú textové súbory, ktoré umožňujú, aby tieto webové stránky ukladali informácie návštevníka týkajúcich sa konkrétnych užívateľov, a to pri návšteve nášho webu. Súbory cookie nám pomáhajú určiť frekvenciu používania a počet užívateľov našich webových stránok a taktiež nám pomáhajú Vám ponúknuť pohodlné a efektívne ponuky. Na jednej strane používame súbory session-cookie, ktoré sú ukladané výhradne počas trvania užívania našich webových stránok, a na druhej strane trvalé súbory cookie, aby bolo možné zaznamenať informácie o návštevníkoch, ktorí opakovane navštevovali naše webové stránky. Účelom použitia týchto súborov cookie je ponúknuť optimálne užívateľské poradenstvo a opäť rozpoznať návštevníkov a schopnosť prezentovať atraktívne webové stránky a zaujímavý obsah s opakovaným používaním. Obsah trvalého súboru cookie je obmedzený na identifikačné číslo. Meno, adresa IP atď. sa neukladajú. Tvorba jednotlivého profilu Vášho správania sa, sa neuskutočňuje. Použitie našich ponúk je taktiež možné bez cookies. V prehliadači môžete vypnúť súbory cookies, obmedziť ich na určité webové stránky alebo nastaviť webový prehliadač (Chrome, IE, Firefox, ...) a upozorniť ich na odoslanie súboru cookie. Súbory cookie môžete taktiež kedykoľvek zmazať z pevného disku. Zoberte však na vedomie, že v tomto prípade budete musieť počítať s obmedzeným zobrazením stránky a obmedzenými pokynmi pre užívateľov.

Web Analyse (Google Analytics)

Naše webové stránky využívajú funkcie webovej služby Google Analytics a Hotjar. Za týmto účelom sa používajú súbory cookie, ktoré umožňujú analýzu používania webových stránok svojich užívateľov. Vygenerované informácie sú prenášané na server poskytovateľa a tam uložené. Tomuto môžete zabrániť nastavením prehliadača tak, aby neboli uložené žiadne cookies. Uzavreli sme s poskytovateľom zodpovedajúcu zmluvu o spracovaní zmluvných dát. Vaša IP adresa je detekovaná, ale pseudoanonymizovaná okamžite (napr. vymazaním posledných 8 bitov). Tím je umožnená len obmedzená lokalizácia. Vzťah s poskytovateľom analýzy webu je postavený na ochrane súkromia. Spracovanie dát prebieha na základe právnych predpisov § 96 Abs 3 TKG, ako i čl. 6 ods. 1 a (súhlas) a / alebo f (oprávnený záujem) GDPR. Naším záujmom v zmysle GDPR (oprávneného záujmu) je zlepšenie našej ponuky a našich webových stránok. Vzhľadom k tomu, že ochrana súkromia našich užívateľov je pre nás dôležitá, užívateľská dáta sú pseudoanonymné. Užívateľské dáta sú uložené po dobu 2 rokov.

Google Maps

Tieto webové stránky používajú Google Maps k zobrazeniu informácií o mapách. Pri používaní služby Google Maps spoločnosť Google zhromažďuje, spracováva a používa dáta o využívaní funkcií máp návštevníkmi webových stránok. Ďalšie informácie o spracovaní údajov spoločnosti Google nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google na adrese https://policies.google.com/privacy. Tu môžete taktiež zmeniť nastavenie v centre ochrany osobných údajov tak, aby ste mohli spravovať a chrániť svoje dáta.

Osobných údajov pri používaní Facebooku

Na našich stránkach sú integrované pluginy sociálnej siete Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Pluginy na Facebook je možné rozpoznať pomocou loga Facebook alebo „Like-Button“ (To sa mi páči) na našich stránkach. Prehľad pluginov Facebook nájdete tu: developers.facebook.com/docs/plugins/.

Keď navštívite naše stránky vytvorí plugin priame spojenie medzi Vašim prehliadačom a serverom Facebook. Spoločnosť Facebook dostane informácie, že ste navštívili naše stránky s Vašou IP adresou. Pokiaľ kliknete na tlačidlo „Like-Button“ na Facebooku, keď ste prihlásený k svojmu účtu Facebook, môžete prepojiť obsah našich stránok s profilom na Facebooku. Ako výsledok môže Facebook priradiť návštevu našich stránok Poukazujeme na to, že my ako poskytovateľ stránok nevieme o obsahu prenášaných dát a ich použitia prostredníctvom Facebooku. Ďalšie informácie nájdete v zásadách ochrany osobných údajov na adrese www.facebook.com/policy.php. Pokiaľ si neželáte, aby spoločnosť Facebook spojila Vašu návštevu s našimi užívateľskými účtami na Facebooku, odhláste sa prosím z užívateľského účtu Facebooku.

Zásady ochrany súkromia pre používanie služby Google+

Pomocou tlačidla Google+1 môžete informácie zverejňovať po celom svete. Tlačidlo Google+1 Vám a ostatným pomôže získať osobný obsah od spoločnosti Google a našich partnerov. Google bude uchovávať i informácie, ktorým ste dali +1 za obsah, tak isto informácie o stránke zobrazenej po kliknutí na tlačidlo +1. Vaše +1 sa môžu zobrazovať vedľa Vášho profilového mena a fotografie v službách Google, napríklad vo výsledkoch vyhľadávania alebo vo Vašom profile Google alebo inde na webových stránkach a reklamách na webu.

Spoločnosť Google zaznamenáva informácie o Vašej aktivite +1, aby vylepšila služby spoločnosti Google pre Vás i pre ostatných užívateľov.  Pokiaľ chcete použiť tlačidlo Google+1 potrebujete globálne viditeľný verejná profil Google, ktorý musí obsahovať minimálne zvolené meno pre daný profil. Toto meno bude použité vo všetkým službách Google. V niektorých prípadoch môže  toto meno nahradiť iné meno, ktoré ste použili pri zdieľaní obsahu prostredníctvom svojho účtu Google. Identita profilu Google sa môže zobrazovať užívateľom, ktorí poznajú Vašu e-mailovú adresu alebo od Vás majú iné identifikačné údaje.

Okrem vyššie uvedených účelov použitia budú Vami poskytnuté informácie používané v súlade s platnými zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Google. Google môže publikovať súhrnné štatistiky o aktivite užívateľov +1 alebo ich zdieľať s užívateľmi a partnermi ako sú majitelia stránok, inzerenti alebo partnerské webové stránky.

Zásady ochrany súkromia pri použití služby Twitter

Na našich webových stránkach sú umiestené funkcie služby Twitter. Tieto funkcie sú ponúkané spoločnosťou Twitter Inc., Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Pomocou služby Twitter a funkcií tlačidiel Twitter budú navštívené webové stránky prepojené s Vašim účtom Twitter a zdieľané s ostatnými užívateľmi. Tieto dáta sú taktiež odovzdávané Twitteru. Poukazujeme na to, že my ako poskytovateľ stránok nevieme o obsahu prenášaných dát a ich využití prostredníctvom Twitteru. Ďalšie informácie nájdete v zásadách ochrany osobných údajov služby Twitter na adrese twitter.com/privacy. Nastavenie ochrany osobných údajov na Twitteri môžete zmeniť v nastavení účtov na adrese twitter.com/settings/account.

Zásady ochrany súkromia pre použitie služby YouTube

Funkcie služby YouTube sú implementované na našich webových stránkach. Tieto funkcie sú poskytované spoločnosťou YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.
Integrované videá ukladajú pri spustení webových stránkach súbory cookie do počítačov užívateľov. Pokiaľ ste zakázali nastavenia cookie pre reklamný program Google, nemusíte pri spustení videí na YouTube očakávať takéto cookies. YouTube však taktiež ukladá informácie o neosobnom použití do iných súborov cookie. Pokiaľ tomu chcete zabrániť, tak to musíte zablokovať v prehliadači.

Zásady ochrany osobných údajov pre používanie spoločnosti Pinterest

Na našich webových stránkach používame sociálne pluginy sociálnej siete Pinterest prevádzkované spoločnosťou Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA ("Pinterest"). Keď navštívite stránku obsahujúcu taký plugin Váš prehliadač sa pripojí priamo k serverom Pinterest. Plugin prenáša dáta na server Pinterest. Tieto informácie môžu obsahovať Vašu IP adresu, adresu navštívených webových stránok, ktoré obsahuje taktiež funkcie Pinterest, tip a nastavenie prehliadača, dátum a čas žiadosti, spôsob používania programu Pinterest a súbory cookie.

Ďalšie informácie o účelu, rozsahu a ďalšom spracovaní a použití dát spoločnosti Pinterest, ako i o Vašich právach a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany súkromia spoločnosti Pinterest: about.pinterest.com/de/privacy-policy.

Zásady ochrany osobných údajov pre používanie produktu Instagram

Na našich webových stránkach sú integrované funkcie služby Instagram. Tieto funkcie sú poskytované spoločnosťou Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Pokiaľ ste prihlásený k svojmu účtu Instagram, môžete prepojiť obsah našich stránok s profilom Instagram stlačením na tlačidla Instagram. To umožňuje spoločnosti Instagram spojiť návštevu našich stránok s užívateľským účtom. Poukazujeme na to, že my ako poskytovateľ stránok nevieme o obsahu prenášaných dát a ich využitia prostredníctvom spoločnosti Instagram.
Ďalšie informácie nájdete v zásadách ochrany súkromia na Instagrame na adrese: www.instagram.com/about/legal/privacy/.

Zásady ochrany osobných údajov pre Google AdSense

Tieto webové stránky používajú službu Google AdSense, ktorá slúži k integrácií reklám Google Inc. („Google“). Google AdSense používa tzv. „Cookies“), textové súbory, ktoré sú ukladané vo Vašom počítači, a ktoré umožňujú analýzu užívaní webových stránok. Google AdSense taktiež používa tzv. Web beacons (neviditeľná grafika). Tieto web beacons môžu byť použité k vyhodnoteniu informácií, ako je návštevnosť na týchto stránkach.

Informácie vygenerované cookies a web beacons o používaní týchto webových stránok (včítane Vašej IP adresy) a o poskytovaní reklamných formátov sú odovzdávané a ukladané spoločnosti Google na serveroch v USA. Tieto informácie môže spoločnosť Google zdieľať zo zmluvnými partnermi Google. Spoločnosť Google však nebude spájať Vašu IP adresu s ďalšími uloženými dátami.

Inštaláciou súborov cookies môžete zabrániť nastavením softwaru prehliadača. Upozorňujeme však, že v tomto prípade nebudete môcť plne využívať všetky funkcie tohto webu. Používaním tejto webovej stránky súhlasíte  so spracovaním údajov o Vašej spoločnosti Google spôsobom a účelom vyššie uvedeným. Ďalšie informácie o využívaní dát Google pri používaní tohto webu nájdete tu.

Vaše práva

V zásade máte nárok na informácie, opravu, vymazanie, obmedzenie, prenositeľnosť dát, zrušenie a odpor. Pokiaľ sa domnievate, že spracovanie Vašich údajov porušuje zákon o ochrane osobných údajov, alebo že Vaše žiadosti o ochranu údajov boli inak porušené, môžete sa sťažovať na kontrolnom úrade. V Rakúsku je Rakúsky úrad pre ochranu údajov (Datenschutzbehörde).

Naše kontaktné údaje:

Europlasma GmbH
Alserbachstraße 18
1090 Wien

Tel.: 319 53 63 - 0
Fax: 319 56 63 - 22
E-Mail: 

Gewinnspiel-Teilnahmebedingungen

EUROPLASMA ÖSTERREICH

1. Allgemeine Informationen
Veranstalter des Gewinnspiels ist EUROPLASMA GmbH, Alserbachstraße 18, 1090 Wien. Die Teilnehmer können gegenüber Facebook und Instagram keine Ansprüche geltend machen, die im Zusammenhang mit der Teilnahme an und Nutzung des Gewinnspiels entstehen. Die Teilnehmer erkennen an, dass das Gewinnspiel in keiner Weise von Facebook oder Instagram gesponsert, unterstützt oder organisiert wird bzw. in keiner Verbindung zu Facebook oder Instagram steht. Alle Informationen und Daten, die im Rahmen des Gewinnspiels durch die Nutzer mitgeteilt oder von diesen erhoben werden, werden nur dem Veranstalter und nicht Facebook oder Instagram bereitgestellt. Sämtliche Anfragen und Hinweise bezüglich des Gewinnspiels sind an den Veranstalter und nicht an Facebook oder Instagram zu richten. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel akzeptiert der Benutzer diese Teilnahmebedingungen.

2. Teilnahmeberechtigung
Teilnahmeberechtigt sind alle aktiven Plasma Spender bei Europlasma ab 18 Jahren. Die Teilnahme ist kostenlos und freiwillig.

3. Gewinnspielmechanismus
Der Teilnahmezeitraum sowie der Gewinnspielmechanismus des Gewinnspiels können unmittelbar dem Teilnahmefenster des Gewinnspiels entnommen werden. Die Preise werden im Gewinnspiel-Posting bekannt gegeben. Der Teilnehmer nimmt über Facebook oder Instagram am Gewinnspiel teil. Der Gewinner wird nach dem Zufallsprinzip ermittelt. Teilnahmeschluss ist am jeweiligen genannten Tag zu der genannten Uhrzeit.

4. Gewinnspielbenachrichtigung
Die Gewinner werden persönlich über ihren Gewinn informiert. Jeder Gewinner muss sich innerhalb von drei Werktagen beim Veranstalter melden. Meldet sich ein Gewinner nicht innerhalb dieser Frist, wird ohne weitere Ankündigung ein Ersatz-Gewinner gezogen.

5. Ausschluss vom Gewinnspiel
Angestellte des Veranstalters sowie andere an der Konzeption und Umsetzung der Aktion beteiligten Personen sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen. Gegebenenfalls können in diesen Fällen Gewinne auch nachträglich aberkannt und zurückgefordert werden. Ausgeschlossen ist auch, wer unwahre Angaben zu seiner Person macht. Die Teilnahme durch Gewinnspielvereine, automatisierte Dienste oder sonstige Dienstleister ist nicht zulässig. Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich der Veranstalter das Recht vor, Personen vom Gewinnspiel auszuschließen und Gewinne nicht auszuschütten bzw. nachträglich abzuerkennen und zurückzufordern.

6. Datenschutz
Sofern im Rahmen des Gewinnspiels personenbezogene Daten der Teilnehmer erhoben werden (Name und Anschrift der Gewinner), werden diese Daten vom Veranstalter ausschließlich zur Durchführung der Aktion in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften verarbeitet und genutzt. Die Teilnehmer haben jederzeit die Möglichkeit, ihre personenbezogenen Daten löschen zu lassen. Hiervon ausgenommen sind ausschließlich die Daten, zu deren Aufbewahrung der Veranstalter gesetzlich verpflichtet ist. Wünscht ein Teilnehmer die Sperrung oder Löschung seiner Daten, ist eine weitere Teilnahme an der laufenden Verlosung naturgemäß nicht mehr möglich.

7. Vorzeitige Beendigung des Gewinnspiels
Der Veranstalter behält sich vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen abzubrechen oder zu beenden, sofern sie nach vernünftigen Gesichtspunkten, insbesondere aufgrund technischer oder rechtlicher Gründe erforderlich ist. Von dieser Möglichkeit macht der Veranstalter insbesondere dann Gebrauch, wenn aus technischen Gründen (z. B. Viren im Computersystem, Manipulation oder Fehler in der Hard- und/oder Software) oder aus rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels nicht gewährleistet werden kann. Sofern eine derartige Beendigung durch das Verhalten eines Teilnehmers verursacht wird, kann der Veranstalter von dieser Person den entstandenen Schaden ersetzt verlangen.

8. Einräumung von Nutzungsrechten und Namensnennung
Die Teilnehmer erklären sich damit einverstanden, dass ihre Beiträge zum Gewinnspiel sowie deren Namen im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel, der Auslosung, Abwicklung oder Präsentation der Teilnehmerbeiträge von dem Veranstalter oder von dem Veranstalter beauftragten Dritten in Online- wie Offlinemedien (zum Beispiel auf der Facebook/Instagram Seite, Website, als Videos, Fotos oder Reports oder im Printbereich) Dritten öffentlich bekannt gegeben werden. Zu diesen Zwecken räumen die Teilnehmer dem Veranstalter unentgeltlich, zeitlich und örtlich unbeschränkt das Recht ein, die von ihnen im Rahmen der Gewinnspiel an den Veranstalter überlassenen Gewinnspielbeiträge, auch ohne Urhebernennung, in analogen und digitalen Medien zu vervielfältigen, zu verbreiten, öffentlich zugänglich zu machen, auszustellen, zu bearbeiten, zu senden, auszustellen sowie die vorgenannten Rechte auf Dritte zu übertragen.

9. Verhaltensregeln, Verantwortlichkeit und Sanktionen
Die Teilnehmer gewährleisten, dass sie keine Inhalte einreichen,

 • von denen sie wissen, dass sie falsch, ungenau oder irreführend sind;
 • die gegen das Urheberrecht oder sonstige Rechte Dritter verstoßen;
 • die gegen gesetzliche Vorschriften oder behördliche Anordnungen verstoßen;
 • die für ein Individuum oder ein Unternehmen diffamierend, verleumderisch, beleidigend oder diskriminierend sind; 
 • für die eine Zahlung oder andere Gegenleistung eines Dritten entgegengenommen wurde;
 • die Informationen bezüglich anderer Websites, Adressen, E-Mail-Adressen, Kontaktinformationen oder Telefonnummern enthalten;
 • die Computerviren, -würmer oder sonstige potenziell schädliche Computerprogramme oder Dateien enthalten

Falls der Veranstalter wegen unzulässiger Inhalte oder sonstigen Gesetzesverstößen in Anspruch genommen wird, die von den Teilnehmern zu vertreten sind, stellen die jeweiligen Teilnehmer den Veranstalter auf erstes Anfordern frei und unterstützten den Veranstalter bei der Abwehr der Ansprüche. Diese Freistellung umfasst die erforderlichen Rechtsverfolgungskosten.

10. Rechtsweg, Änderungen und geltendes Recht
Der Rechtsweg ist im Hinblick auf die Ziehung der Gewinner und die Beurteilung der Inhalte der eingereichten Gewinnspielbeiträge, ausgeschlossen. Der Veranstalter behält sich vor, die Teilnahmebedingungen jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu ändern. Die Änderung erfolgt nur beim Vorliegen von triftigen und sachlichen Gründen, insbesondere rechtlicher, technischer und betriebswirtschaftlicher Natur. Im Fall von Änderungen teilt der Veranstalter den Teilnehmern die geänderten Teilnahmebedingungen in angemessener Form und an angemessener Stelle mit. Es ist das Recht der Republik Österreich anwendbar, sofern dem keine zwingenden Verbrauchervorschriften entgegenstehen.
 

Ochrana osobných údajov a podmienky užívania aplikácie EUROPLASMA a online kalendára stretnutí

Aplikácia EUROPLASMA (APP) má slúžiť ako ideálny sprievodca pre všetkých DARCOV/DARKYNE PLAZMY všetkých centier firmy EUROPLASMA..

Najdôležitejšie funkcie sú:

 • Preukaz darcu
  Číslo darcu je možné v odberovom centre plazmy naskenovať priamo z displeja.
 • Termíny odberu
  Dohodnutie, pripomenutie alebo zrušenie termínov.
 • Pripomienka termínu
  Prémie
  Prehľad, kedy bude obdržaná vernostná prémia.
 • Úspechy
  Prehľad, koľko odberov už bolo vykonaných.
 • Na kontrolu zdravotného stavu
  Informácie o hodnotách tlaku krvi a pulzu pri poslednom odbere.
 • Správy
  Aktuálne informácie

Vyhlásenie o ochrane údajov

Aplikácia EUROPLASMA je prevádzkovaná firmou Europlasma Gmbh. Predmetná smernica popisuje informácie o vás, ktoré sa evidujú a spracúvajú na účely používania aplikácie EUROPLASMA. Spoločnosť ebps logistics GmbH vystupuje v zmysle DSGVO (Všeobecného nariadenia o ochrane údajov – GDPR) ako sprostredkovateľ spoločnosti EUROPLASMA GmbH resp. ako prevádzkovateľ pre spoločnosť EUROPLASMA s.r.o.. Vaše osobné údaje sa nepostupujú iným vedľajším sprostredkovateľom.

I. Spracúvané údaje a účel ich spracovania

Na používanie aplikácie je potrebné postúpenie nasledujúcich kategórií osobných údajov medzi spoločnosťami EUROPLASMA GmbH/EUROPLASMA s.r.o. a ebps logistics GmbH resp. ich evidencia a spracovanie na nasledujúce účely v rámci aplikácie EUROPLASM:

 • Možnosť využívania služby / spravovanie účtu
  údaje potrebné na registráciu (e-mailová adresa, používateľské meno, …)
 • Záruka dostupnosti služby / podpora integrity systému
  údaje k chybným prihláseniam
  dátum posledného prihlásenia
 • Identifikácia vašej osoby
  kmeňové údaje (priezvisko, meno, dátum narodenia, …)
  fotka darcu
 • Kontaktovanie
  kontaktné údaje (e-mailová adresa, mobilné tel. číslo, jazyk, …)
 • Zjednodušenie poskytovania služieb / možnosť dohodnutia termínu odberu
  zablokovaný stav
  údaje darcovských centier, v ktorých ste evidovaný/-á ako darca/darkyňa
  procesné údaje o vašich odberoch a prehliadkach (údaje o posledných odberoch resp. budúcich, plánovaných, potrebných prehliadkach, …)
  údaje o vašich doteraz dohodnutých návštevách
 • Vizualizácia vášho statusu ako Buddy
  údaje o darcoch, ktorých sprevádzate
 • Vizualizácia údajov o vašich odberoch
  vitálne hodnoty
  identifikácia odberu (dátum, druh, …)

Na ochranu vašich osobných údajov sa uvedené dáta ukladajú výhradne zašifrované. Navyše, prístup k týmto údajom je možný len cez zašifrované pripojenia.

II. Základ pre spracovanie údajov a ochrana vašich práv v zmysle DSGVO

Prostredníctvom písomného súhlasu na používanie aplikácie SAVE LIVES, ktorý odovzdáte vo svojom darcovskom centre súhlasíte s evidenciou resp. synchronizáciou a spracovaním tu uvedených kategórií údajov na vyššie uvedené účely.

Kedykoľvek máte bez udania dôvodu možnosť odvolať svoj súhlas, ktorý ste udelili v darcovskom centre. Odvolanie súvisí s vaším právom na vymazanie dát. Vaše údaje sa okamžite po odvolaní súhlasu odstránia z aplikácie SAVE LIVES a už sa nebudú používať resp. synchronizovať. Používanie aplikácie SAVE LIVES potom nebude možné.

Podľa základného nariadenia o ochrane údajov ste kedykoľvek oprávnený/-á vyžiadať si informácie uložené o svojej osobe.

Ak si všimnete nesprávne resp. chybné údaje o svojej osobe, máte právo na opravu svojich osobných údajov.

Prosíme vás, aby ste sa pri uplatňovaní svojich vyššie uvedených práv obrátili na svoje darcovské centrum.

Naše darcovské centrá

Darovanie plazmy v Rakúsku

Viedeň 9. okres
Tel.: +43 1 319 53 63

Retz
Tel.: +43 2942 20 333

Seiersberg
Tel.: +43 316 29 33 33

Viedeň 21. okres
Tel.: +43 1 908 11 00

Hainburg an der Donau
Tel.: +43 2165 52 024

Leoben
Tel.: +43 3842 44 404

St. Pölten
Tel.: +43 2742 90 333

Kittsee
Tel.: +43 2143 34 388

Oberwart
Tel.: +43 3352 22 555