Europlasma - darujte plazmu a ... » Darovanie plazmy » < strongInformácie pre darcov

Darovanie plazmy

Informácie pre darcov

Odber plazmy nie je odber (plnej) krvi! Ale: V oboch prípadoch chcú ľudia pomôcť iným - a sú pripravení zniesť „malé pichnutie“.

Odber plazmy v porovnaní s odberom (plnej) krvi

V prípade odberu plazmy sa odoberá tekutá zložka krvi. Najväčší rozdiel v porovnaní s odberom (plnej) krvi je, že plazmu možno darovať oveľa častejšie než krv. Pre darcov je odber plazmy šetrnejší, lebo telo nahradí stratené bieloviny v priebehu niekoľkých dní. Preto je odber plazmy možný až trikrát za dva týždne a až 50-krát do roka. Proces, ktorým sa získava plazma sa nazýva plazmaferéza.
Odber plazmy sa smie vykonávať len v stacionárnych odberných zariadeniach so špeciálnymi odbernými prístrojmi. Vyžaduje si približne 45 až 60 minút, plus cestu do a z darcovského centra.

Odber (plnej) krvi trvá naproti tomu iba okolo 10 minút a možno ho absolvovať každých osem týždňov, pričom u žien je horná hranica 4-krát a u mužov 6-krát ročne. Podiel červených krviniek v plnej krvi je asi 44 % a telo na ich opätovné vytvorenie potrebuje niekoľko týždňov.

Pri odbere (plnej) krvi sa sa táto po každom odbere rozdelí na svoje jednotlivé zložky. Po oddelení budú následne možné cielené transfúzie tých zložiek, ktoré pacient/prijímateľ v skutočnosti potrebuje. Darovanie krvi možno v Rakúsku vykonávať v rámci odberových úkonov aj v mobilných odberových zariadeniach, ako napríklad v autobusoch či vo firmách.

Plazma je v prvom rade potrebná na výrobu život zachraňujúcich liekov. Dopyt po plazme nie je možné uspokojiť iba odbermi (plnej) krvi.

Predpoklady

Tvoje predpoklady na darovanie plazmy:

 • si zdravý a máš aspoň 18 rokov
 • máš od 50 kg do 150 kg telesnej hmotnosti
 • duševné a fyzické zdravie
 • darovanie plazmy od 60-64 rokov je možné v prípade predchádzajúceho odberu krvi alebo jej zložiek, avšak len so súhlasom lekára
 • od 65 rokov je možné len na základe samostatného súhlasu lekára po kompletných klinických vyšetreniach a len v prípade predchádzajúceho odberu v Europlasme

Tvoja vhodnosť ako darcu sa potvrdí prostredníctvom dotazníka o anamnéze, lekárskeho vyšetrenia a rozsiahlej labotarórnej diagnostiky priamo v darcovskom centre.

Odber plazmy sa neodporúča osobám, u ktorých sa zistila napr.:

 • epilepsia
 • infikovanie hepatitídou typu B alebo C
 • infikovanie vírusom HIV
 • Creutzfeldova-Jakobova choroba
 • alkoholizmus alebo závislosť na návykových látkach
 • tehotenstvo

 

Frekvencia odberov

Zdravý človek môže darovať nanajvýš 700 ml plazmy

 • v priebehu 72 hodín 1x
 • v priebehu von 7 dní 2x
 • v priebehu von 14 dní 3x a
 • v priebehu jedného referenčného roka 50x. 

Der Körper ersetzt alle Bestandteile des gespendeten Plasmas innerhalb von 48 Stunden.

Ak máš pochybnosti o použití tvojej plazmy, vždy máš možnosť odmietnuť použitie darovanej plazmy. Je to možné prostredníctvom dôverného vylúčenia darcu.

Naše darcovské centrá

Darovanie plazmy v Rakúsku

Viedeň 9. okres
Tel.: +43 1 319 53 63

Retz
Tel.: +43 2942 20 333

Seiersberg
Tel.: +43 316 29 33 33

Viedeň 21. okres
Tel.: +43 1 908 11 00

Hainburg an der Donau
Tel.: +43 2165 52 024

Leoben
Tel.: +43 3842 44 404

St. Pölten
Tel.: +43 2742 90 333

Kittsee
Tel.: +43 2143 34 388

Oberwart
Tel.: +43 3352 22 555