###
Europlasma - darujte plazmu a ... » Darovanie plazmy » Kvalita a bezpečnosť

Darovanie plazmy

Kvalita a bezpečnosť

Bezpečnosť našich darcov je našou najvyššou prioritou. Na svete je veľa ľudí, ktorí sú odkázaní na liečivá z proteínov ľudskej plazmy. Dobrovoľné štandardy IQPP by pritom mali zabezpečiť, že odobratá ľudská zdrojová plazma je najvyššej kvality. Aj my máme osvedčenie IQPP a podrobujeme sa pravidelným kontrolám plnenia týchto štandardov.

Kvalita a bezpečnosť

Bezpečnosť našich darcov ako aj prijímateľov je pre nás na prvom mieste. Vďaka pravidelným školeniam lekárov a odborného medicínskeho personálu si udržiavame neustály prehľad o dianí v medicíne a medicínskej technike. Najvyššie možné kvalitatívne a bezpečnostné štandardy dosahujeme prostredníctvom:

 

  • používania výhradne sterilných jednorázových pomôcok, aby sme vylúčili prenos patogénov. Krv jedného darcu sa nikdy nedostane do kontaktu s krvou iného darcu plazmy.
  • používania najmodernejších odberných prístrojov (vďaka tomu je odber šetrnejší ku krvnému obehu).
  • pravidelných lekárskych prehliadok
  • prísnemu dodržiavaniu hygienických predpisov v darcovskom centre
  • dodržiavania prísnych vnútroštátnych a medzinárodných smerníc

Zákony a smernice

Získavanie a spracovanie krvnej plazmy podlieha rozličným zákonne záväzným predpisom. Naše darcovské centrá navyše pravidelne kontrolujú a certifikujú regionálne úrady dohľadu. Tie udeľujú a predlžujú výrobné povolenia.
Pre nás sú okrem iného záväzné aj nasledujúce zákony a smernice: Zákon o bezpečnosti krvi (Blutsicherheitsgesetz), nariadenie o darovaní krvi (Blutspenderverordnung), nariadenie o hemovigilancii (Hämovigilanzverordnung).
 

 

Interné kontroly

Okrem úradných kontrol, pravidelne realizujeme aj vnútorné inšpekcie. Pri týchto kontrolách prostredníctvom nášho systému riadenia kvality sa kriticky hodnotia, posudzujú a prípadne vylepšujú mechanizmy a vnútorné postupy. Takýmto spôsobom plníme náročné požiadavky medicínskych a technických bezpečnostných štandardov.

 

Ochrana osobných údajov

Tvoje osobné údaje sa získavajú, spracúvajú a používajú za prísneho dodržiavania Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR), ako aj mlčanlivosti zdravotníckych pracovníkov.

 

Osvedčenie IQPP

Navyše, dobrovoľne sa zúčastňujeme na International Quality Plasma Program (IQPP). Osvedčením IQPP sme preukázali, že spĺňame dané rozšírené kvalitatívne požiadavky.
Ďalšie informácie na: www.pptaglobal.org 

 

Naše darcovské centrá

Darovanie plazmy v Rakúsku

Viedeň 9. okres
Tel.: +43 1 319 53 63

Viedeň 21. okres
Tel.: +43 1 908 11 00

Retz
Tel.: +43 2942 20 333

St. Pölten
Tel.: +43 2742 90 333

Hainburg an der Donau
Tel.: +43 2165 52 024

Seiersberg
Tel.: +43 316 29 33 33

Leoben
Tel.: +43 3842 44 404