Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Čo je krvná plazma?

Plazma tvorí 55% našej krvi a pozostáva 91% z vody.

Obsahuje viac než 120 rôznych druhov proteínov, ktoré preberajú životne dôležité funkcie, akými sú napr. obranyschopnosť organizmu pred infekciami a zrážanlivosť krvi pri poraneniach.

Krvnú plazmu nie je možné vyrobiť génovo technickou metódou a preto sú tisíce chorých ľudí odkázaných na pomoc dobrovoľných darcov plazmy.

Oblasti použitia

Proteíny:

4% faktory zrážanlivosti
60% albumín
36% globulíny

Krvná plazma je v chirurgii, akútnej medicíne a pri liečení mnohých závažných ochorení nenahraditeľná. Separuje sa z nej až 20 proteínov, ktorých vlastnosti sa dajú využiť v medicíne ako aj na výrobu životne dôležitých liekov.

Najdôležitejšie produkty z krvnej plazmy:

Albumín sa podàva pri ťažkých poraneniach, veľkoplošných popáleninách, pri dlhodobých onkologických ochoreniach (napr. po chemoterapii) a pri objemných (trauma, polytrauma) stratách krvi.

Imunoglobulíny sa používajú k liečbe:

  • infekcií ohrozujúcich život, akými sú tetanus, besnota, zápal mozgových blán, zapríčinené uhryznutím kliešťov.
  • k liečbe ľudí s vrodeným nedostatkom protilátok, títo pacienti môžu byť úspešne liečení imunoglobulínovými preparátmi.
  • komplikácií v tehotenstve, rozdielky Rhesus faktor u matky a otca môže viesť ku komplikáciám v tehotenstve. Určitý preparát z krvnej plazmy zabraňuje Rh-senzibilizácii matky.

Fibrinogén sa podàva predovšetkým pri vnútorných poraneniach a pri lokálnom hojení rán.
Fibronogén sa používa i na hojenie poškodených šliach a nervov.

Faktor zrážanlivosti

Proteín, ktorý je zodpovedný za zrážanlivosť krvi umožnuje hemofilikom normálny život aj keď sa musia po celý život liečiť koncentrátmi uvedených faktorov.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.