Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Priebeh odberu krvnej plazmy

Postup, ktorým sa získava plazma sa nazýva plazmaferéza. V priebehu odberu plazmy sa vrátia darcovi/darkyni červené biele krvinky a krvné doštičky automaticky spät'.

Rovnako ako pri odbere krvi sa zavedie do žily na hornej končatine kanyla, ktorou odteká krv do centrifugy, resp. do filtra. Odstreďovaním resp. filtrovaním sa krv rozdeľuje na krvné zložky a krvnú plazmu. Zatiaľ čo sa plazma zachytáva do odberového vaku, krvné zložky sa vracajú hadičkou k darcovi späť.

Pretože sa používa výlučne jednorazový sterilný materiál, kontakt s cudzou krvou alebo iným materiálom je absolútne vylúčený.

Množstvo odberu plazmy závisí od telesnej hmotnosti (maximálne 700 ml čistej plazmy, bez antikoagulančného prostriedku). Odber plazmy trvá asi 45 min.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.