Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Časté otázky (FAQ)


Zde najdete odpovědi na otázky, které se najčastěji kladou. Pokud by jste měl/a zájem o další informace, prosíme Vás, aby jste Vaše otázky poslal/a přímo odborníkům organizace Europlasma (spenderinfo(at)europlasma.at). Také přímo zde se s námi můžete spojit, pokud si přejete, abychom Vás kontaktovali!


Co se děje při darování plazmy?

Během darování krevní plazmy teče krev dutou jehlou do uzavřeného, pouze jednou použitého systému trubiček. Je vedena do centrifůgy nebo do filtru, kde se krev rozděluje na krevní buňky a plazmu. Krevní tělíska se přes pouze jednou používanou odbírací hadičku odvedou zase zpátky do dárcova krevního těla, plazma ale průběžně odtéká do pytlíku nebo do láhve. Celý proces probíhá přímo vedle dárce, zařízení k odběru plazmy je řízeno počítačem a celý proces je pro dárcův organismus uzpůsoben velmi šetrně. Množství odebírané plazmy závisí na tělesné váze dárce. Darování plazmy trvá asi 45 minut.

Kdo smí plazmu darovat?

Každý člověk ve věku od min. 18 let, jehož tělesná váha je minimálně 50 kg, smí plasmu darovat, pokud splňuje zdravotní předpoklady. K posouzení tělesného stavu se  vyplní dotazník a v rozhovoru s lékařem se stanoví anamnéza.

Jak často se plazma smí darovat?

Darováním plazmy je organismus zatěžován jen minimálně a proto je možné plazmu darovat až 50-krát ročně. Je však třeba zachovat několik předpisů: mezi dvěma odběry plazmy musí uplynout alespoň dva dny bez darování, během 7 dnů se nesmí plazma darovat více než dvakrát a během 14 dnů nesmí dojít k odběru plazmy více než třikrát.

Co přinese darování plazmy mě osobně?

Darování plazmy má pro dárce mnoho výhod: na jedné straně získáte finanční odškodnění  – můžete plazmu darovat až 50-krát v roce – na druhé straně Vás pravidelně vyšetřuje lékař a jste tak stále informován/a o Vašem zdravotním stavu.

Může při darování plazmy dojít k nakažení?

Ne. Při celém průběhu odběru krevní plazmy se používá nový, jednorázový a sterilní soubor pomůcek. Tento jednorázový soubor je hygienicky těsně uzavřen. Krev a krevní plazma cirkulují výhradně v tomto jednorázovém souboru a nemohou se nijak dostat do styku s okolím.  Neexistuje žádná možnost kontaktu s cizí krví nebo jakýmkoliv jiným materiálem.

Kterými testy musí darovaná krev a dárce projít?

Dárce se musí podrobit několika lékařským kontrolám, aby se zjistila jeho schopnost darovat krevní plazmu: krevní tlak, srdeční frekvence, tělesná teplota, krevní obraz (hematokrit, hemoglobin, obsah bílkovin). Tyto hodnoty se kontrolují při každém odběru, důkladnější lékařskou prohlídkou prochází dárce před prvním odběrem a potom pravidelně každé čtyři měsíce. Další prohlídky slouží především k zajištění nezávadnosti krevní plazmy (HBV, HCV, HIV).

Jaké následky mají úmyslně nesprávné údaje?

Pokud by jste měli jakékoliv pochyby, zda se můžete stát dárcem krevní plazmy, řekněte nám to prosím, může na tom záviset život jiných lidí. Vědomé uvedení nesprávných údajů má za následek vyloučení z možnosti u nás plazmu darovat. Dojde-li k poškození zdraví jiných osob, je třeba počítat s trestně-právními následky.

Co je to "Polymerase-řetězová reakce" (PCR)?

PCR je nová metoda, která využívá genetickou techniku k zjištění bakterií a virů, způsobujících nemoci. Vniknou-li zárodky nemoci do lidského krevního oběhu, imunní systém je okamžitě identifikuje. Imunní systém okamžitě začne produkovat ochranné látky, tak zvané protillátky. Než se ale tyto protilátky dají v krvi dokázat, uběhnou často týdny. Běžné testy, které se používají v každodenní diagnostice rozeznají specificky tyto ochranné látky (protilátky) proti zárodkům nemoci. Doba mezi infekcí postiženého až k dokazatelnému výskytu protilátek se označuje jako „diagnostické okno“. Pomocí PCR testu se neprovádí diagnoza protilátek ale diagnosa samých zárodků nemoci. Zárodky jsou totiž v krvi dokazatelné již po podstatně kratší době. Tak se významně zkrátí „diagnostické okno“. Pro příjemce krevních preparátů to znamená další zvýšení bezpečnosti.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.