Europlasma - darujte plazmu a ... » Darování plazmy » < strongInformace pro dárce

Darování plazmy

Informace pro dárce

Darování plazmy není totéž co darování (kompletní) krve! Avšak v obou případech platí, že jsou lidé připraveni pomoci ostatním a za svůj dar přijmout "malé bodnutí"..

Darování plazmy ve srovnání s darováním (kompletní) krve

Při darování plazmy je odebírána tekutá složka krve. Největší rozdíl oproti darování (kompletní) krve je ten, že plazmu je možné darovat mnohem častěji než krev. Pro dárce je darování krve šetrnější, protože tělo nahradí ztrátu bílkovin již za několik dní. Proto je možné darovat plazmu až 3x za dva týdny a až 50x za rok. Proces odběru, při kterém se získává plazma, se nazývá plazmaferéza. Odběry plazmy lze provádět pouze ve stacionárních dárcovských zařízeních pomocí speciálních odběrových přístrojů. Odběr plazmy trvá asi 45 až 60 minut, plus doba nutná k příjezdu do dárcovského centra a odjezdu z něj.

Naproti tomu darování (kompletní) krve trvá jen 10 minut a je možné každých 8 týdnů, přičemž u žen platí horní hranice do 4 odběrů ročně a u mužů do 6 odběrů ročně. Podíl červených krvinek v krvi činí asi 44 % a tělo potřebuje několik týdnů, než se znovu vytvoří.

Při odběru krve se krev rozděluje na jednotlivé komponenty až po odběru. Díky tomuto rozdělení je možná cílená transfuze složek, které pacient/příjemce ve skutečnosti potřebuje. Dárcovství krve je v Rakousku možné také v rámci dárcovských akcí v mobilních dárcovských zařízeních, jako jsou např. autobusy nebo ve firmách. 

Plazma je v první řadě potřebná k výrobě život zachraňujících léčivých přípravků. Samotné darování (kompletní) krve nemůže pokrýt potřebu plazmy.

Podmínky

Podmínky pro darování plazmy

 • dobrý zdravotní stav a věk  alespoň 18 let
 • tělesná hmotnost minimálně 50 kg, max. 150 kg 
 • duševní a fyzické zdraví
 • od 60-64 let je darování plazmy možné, pokud již dárce dříve daroval krev nebo krevní složky, avšak pouze po uvolnění lékařem 
 • od 65 let  pouze po uvolnění lékařem a po absolvování všech klinických vyšetření  a pouze pokud již daroval u  firmy Europlasma

To, jestli jsi vhodný(á) jako dárce bude potvrzeno přímo v dárcovském centru na základě anamnézy, lékařského vyšetření a rozsáhlého laboratorního testování.

Jako dárci plazmy jsou nevhodné například osoby trpící:

 • epilepsií
 • hepatitidou B nebo C
 • HIV virem      
 • Creutzfeldt-Jakobovou nemocí
 • alkoholismem nebo závislostí na drogách
 • ženy, u nichž bylo určeno těhotenství

 

Frekvence darování

Zdravý člověk může darovat maximální množství plazmy 700 ml Plasma

 • 1 x během 72 hodin,
 • 2x během 7 dnů,
 • 3x během 14 dnů a 
 • 50x během referenčního roku.
 • Tělo nahradí všechny složky darované plazmy v průběhu 48 hodin.

Pokud máš jakékoliv pochybnosti o využití tvé plazmy, můžeš kdykoliv protestovat proti použití darované plazmy. Toto je možné pomocí důvěrného odvolání souhlasu dárce s použitím plazmy.

Naše plazmová centra

Darování plazmy v Rakousku

Vídeň 9. obvod
Tel.: +43 1 319 53 63

Retz
Tel.: +43 2942 20 333

Seiersberg
Tel.: +43 316 29 33 33

Vídeň 21. obvod
Tel.: +43 1 908 11 00

Hainburg an der Donau
Tel.: +43 2165 52 024

Leoben
Tel.: +43 3842 44 404

St. Pölten
Tel.: +43 2742 90 333

Kittsee
Tel.: +43 2143 34 388

Oberwart
Tel.: +43 3352 22 555