###
Europlasma - darujte plazmu a ... » Časté otázky (FAQ)

O plazmě

Časté otázky (FAQ)

Zde najdete odpovědi na otázky, které se najčastěji kladou. Pokud by jste měl/a zájem o další informace, prosíme Vás, aby jste Vaše otázky poslal/a přímo odborníkům organizace Europlasma (retz[at]europlasma.at). Také přímo zde se s námi můžete spojit, pokud si přejete, abychom Vás kontaktovali! Pokud nás chcete kontaktovat, můžete nám dát vědět také ZDE 

Jaký je rozdíl mezi darováním krve a plazmy?

Plazma může být darována mnohem častěji než krev. Při darování plazmy se při jednom odběru - v závislosti na tělesné hmotnosti - získá mezi 600 a 850 mililitry krevní plazmy. Při darování kompletní krve platí, že ženy mohou darovat maximálně čtyřikrát a muži šestkrát ve stejném darovacím období. Již Hippokrates (cca  460-370 př.n.l.) používal léčebný postup pouštění žilou. 

Co se děje při darování plazmy?

Během darování krevní plazmy teče krev dutou jehlou do uzavřeného, pouze jednou použitého systému trubiček. Je vedena do centrifůgy nebo do filtru, kde se krev rozděluje na krevní buňky a plazmu. Krevní tělíska se přes pouze jednou používanou odbírací hadičku odvedou zase zpátky do dárcova krevního těla, plazma ale průběžně odtéká do pytlíku nebo do láhve. Celý proces probíhá přímo vedle dárce, zařízení k odběru plazmy je řízeno počítačem a celý proces je pro dárcův organismus uzpůsoben velmi šetrně. Množství odebírané plazmy závisí na tělesné váze dárce. Darování plazmy trvá asi 45 - 60 minut..

Kdo smí plazmu darovat?

Každý člověk ve věku od min. 18 let, jehož tělesná váha je minimálně 50 kg, smí plasmu darovat, pokud splňuje zdravotní předpoklady. K posouzení tělesného stavu se  vyplní dotazník a v rozhovoru s lékařem se stanoví anamnéza.

Jak často se plazma smí darovat?

Darováním plazmy je organismus zatěžován jen minimálně, a proto je možné v Rakousku darovat plazmu až 50-krát ročně. Je však třeba zachovat několik předpisů: mezi dvěma odběry plazmy musí uplynout alespoň dva dny bez darování, během 7 dnů se nesmí plazma darovat více než dvakrát a během 14 dnů nesmí dojít k odběru plazmy více než třikrát.

Co přesně je referenční rok (dárcovský rok)?

Tvůj osobní dárcovský rok (referenční rok) začíná dnem prvního darování krevní plazmy v dárcovském centru EUROPLASMA. Toto datum zůstává stejné, i když z různých důvodů nebudeš moci přijít delší dobu k odběru. Od tohoto klíčového dne se vždy začnou počítat tvoje odběry znovu od čísla "1". 

Proč darovat plazmu?

I přes obrovský lékařský pokrok posledních desetiletí není možné synteticky vyrobit lidskou krev, a tedy ani krevní plazmu. Pro léčení mnoha onemocnění, provádění transplantací orgánů a záchranu obětí nehod proto musí být produkty z lidské krve stále k dispozici v dostatečném množství. Stručně řečeno: darováním plazmy zachráníme život - každý z nás může být jednoho dne odkázán na darovanou plazmu.

Co přinese darování plazmy mě osobně?

Darování plazmy má pro dárce mnoho výhod: na jedné straně získáte finanční odškodnění  – můžete plazmu darovat až 50-krát v roce – na druhé straně Vás pravidelně vyšetřuje lékař a jste tak stále informován/a o Vašem zdravotním stavu.

Je možné darovat plazmu, pokud člověk prodělal nemoc Covid 19?

Ano, po úplném vyléčení je možné znovu darovat plazmu. Je nutné být 28 dní bez příznaků. Protilátky z plazmy vyléčených pacientů pomohou těm, kteří onemocněli nemocí Covid19.

Kterými testy musí darovaná krev a dárce projít?

Dárce se musí podrobit několika lékařským kontrolám, aby se zjistila jeho schopnost darovat krevní plazmu: krevní tlak, srdeční frekvence, tělesná teplota, krevní obraz (hematokrit, hemoglobin, obsah bílkovin). Tyto hodnoty se kontrolují při každém odběru, důkladnější lékařskou prohlídkou prochází dárce před prvním odběrem a potom pravidelně každé čtyři měsíce. Další prohlídky slouží především k zajištění nezávadnosti krevní plazmy (HBV, HCV, HIV).

Které laboratorní hodnoty jsou zkoumány?

Při každém odběru testujeme dárcovskou krev na hepatitidu A, hepatitidu B, hepatitidu C, HIV a Parvovirus  B19.  V pravidelných intervalech také měříme koncentraci imunoglobulinu G a celkového proteinu v krvi a stanovujeme krevní obraz. Na požádání mohou být laboratorní hodnoty poskytnuty dárci při návštěvě externího lékaře. 

Jaké následky mají úmyslně nesprávné údaje?

Pokud by jste měli jakékoliv pochyby, zda se můžete stát dárcem krevní plazmy, řekněte nám to prosím, může na tom záviset život jiných lidí. Vědomé uvedení nesprávných údajů má za následek vyloučení z možnosti u nás plazmu darovat. Dojde-li k poškození zdraví jiných osob, je třeba počítat s trestně-právními následky.

Je při darování plazmy důležitá krevní skupina?

Při darování plazmy není rozhodující krevní skupina. Plazma je zpracovávána nezávisle na krevní skupině. Krevní skupina se neurčuje, protože léky z plazmy jsou také vyráběny nezávisle na krevní skupině.

Mohu darovat krev i plazmu?

Obecně je možné pravidelně darovat jak krev, tak i plazmu. Tím však dojde ke změně cyklů, ve kterých lze provádět od sebe oddělené odběry. Zatímco interval mezi dvěma odběry kompletní krve musí být obvykle minimálně 8 týdnů, může se prodloužit z důvodu darování plazmy. 
Mezi odběry musí být zachovány následující minimální intervaly: 
1. Darování kompletní krve a darování plazmy: 14 dní
2. Darování kompletní krve a trombocytaferéza: 14 dní
3. Darování plazmy a darování kompletní krve: 48 hodin
4. Darování plazmy a trombocytaferéza: 48 hodin 
5. Trombocytaferéza a darování kompletní krve: 48 hodin
6. Trombocytaferéza a darování plazmy: 14 dní

V kombinaci s darováním kompletní krve jsou jiné intervaly nutné také s ohledem na zatížení organismu a ztrátu tekutin. Informuj prosím naše zaměstnance i zaměstnance zařízení, ve kterém daruješ krev, o svých dárcovských činnostech. Tímto způsobem mohou obě zařízení zajistit za všech okolností dodržování předepsaných přestávek mezi jednotlivými odběry.

Jak se o mě budou během odběru plazmy starat?

Během odběrů v centru je vždy přítomen lékař. Ten také provádí vyšetření. Kromě toho se o tebe bude po celou dobu pobytu v našem plazmacentru starat náš lékařsky vyškolený personál.

Může darování plazmy ovlivnit fyzickou výkonnost?

Po darování plazmy nebo v důsledku činnosti darování plazmy obecně nedochází ke snížení fyzické výkonnosti.

Existují omezení pro sportovce?

U sportovců nedochází při darování plazmy k žádné újmě. Jediné omezení spočívá v tom, že paže, ze které byl odběr prováděn, by neměla být několik hodin bezprostředně po odběru plazmy příliš silně mechanicky zatěžována, ( např. vzpírání). Běžné sportovní aktivity, jako je běh, fotbal, fitness atd. jsou možné bez omezení.

Mohu darovat plazmu, když jsem vegetarián/vegetariánka?

Ano, darování plazmy je u vegetariánů dokonce šetrnější než darování krve, protože dárce při odběru plazmy neztrácí, na rozdíl od darování krve, skoro žádné červené krvinky ( a tím i železo). Může se však stát, že vegetariáni před svým prvním darováním plazmy musí nejdříve užívat přípravek obsahující železo, aby doplnili zásoby železa. Před každým odběrem plazmy se měří hladina hemoglobinu, která musí splňovat určité hodnoty, aby mohl být dárce přijat k darování plazmy. 

Mohu darovat plazmu, když mám tetování, nebo jsem se nedávno nechal(a) tetovat?

V Rakousku je nutné odložit darování plazmy o 4 měsíce po tetování (i v případě pouhého doplnění tetování). 

Existují rozdíly mezi ženami a muži, pokud jde o darování plazmy?

Ve skutečnosti existuje v průběhu odběru plazmy jeden významný rozdíl mezi oběma pohlavími: u žen probíhá odběr zpravidla rychleji než u mužů. Důvod je následující: ženy mají prostě více krevní plazmy než muži. 

Zatímco podíl krevní plazmy na objemu krve představuje u mužů 50 až 59 procent, u žen činí  54 až 73 procent. Pokud jde o krevní složky, je tomu jinak - ženy mají v průměru méně hemoglobinu v krvi. Tento proteinový komplex obsahující železo váže kyslík na erytrocyty a propůjčuje jim červenou barvu - a prodlužuje proces odběru.

Může při darování plazmy dojít k nakažení?

Ne. Při celém průběhu odběru krevní plazmy se používá nový, jednorázový a sterilní soubor pomůcek. Tento jednorázový soubor je hygienicky těsně uzavřen. Krev a krevní plazma cirkulují výhradně v tomto jednorázovém souboru a nemohou se nijak dostat do styku s okolím. Neexistuje žádná možnost kontaktu s cizí krví nebo jakýmkoliv jiným materiálem.

Je v plazmacentru WiFi?

Ano, v našich centrech je vám k dispozici bezplatná síť WiFi. Informace pro přístupových údajích získáte u našich zaměstnanců na místě. 

Co je to "Polymerase-řetězová reakce" (PCR)? 

PCR je nová metoda, která využívá genetickou techniku k zjištění bakterií a virů, způsobujících nemoci. Vniknou-li zárodky nemoci do lidského krevního oběhu, imunní systém je okamžitě identifikuje. Imunní systém okamžitě začne produkovat ochranné látky, tak zvané protillátky. Než se ale tyto protilátky dají v krvi dokázat, uběhnou často týdny. Běžné testy, které se používají v každodenní diagnostice rozeznají specificky tyto ochranné látky (protilátky) proti zárodkům nemoci. Doba mezi infekcí postiženého až k dokazatelnému výskytu protilátek se označuje jako „diagnostické okno“. Pomocí PCR testu se neprovádí diagnoza protilátek ale diagnosa samých zárodků nemoci. Zárodky jsou totiž v krvi dokazatelné již po podstatně kratší době. Tak se významně zkrátí „diagnostické okno“. Pro příjemce krevních preparátů to znamená další zvýšení bezpečnosti.

Co je darování trombocytů?

Krev se skládá z tekuté složky, plazmy a formovaných elementů, červených a bílých krvinek  a trombocytů (krevních destiček). Trombocyty jsou důležité pro srážení krve, bez těchto buněk by člověk nepřežil, nedocházelo by k zastavení krvácení, například při poranění.

Trombocyty darují taktéž dobrovolní dárci, stejně jako plazmu, ale existují následující rozdíly: 

  • Délka odběru je poněkud delší, přibližně 50 -70 minut, množství krve cirkulující mimo tělo je menší než u darování plazmy a používá se přístroj jiného typu.
  • Vak s odebranými darovanými trombocyty má obsah 300 ml. Tento sáček se po darování ozařuje, aby se usmrtily případné patogeny. Trombocyty lze uchovávat pouze několik dní, proto jsou darované trombocyty okamžitě dodávány nemocnicím
  • U každého z našich dárců plazmy ověříme, zda by přicházelo v úvahu také darování trombocytů.
  • Podmínkou je dostatečně vysoký počet trombocytů. Pokud máš zájem o darování trombocytů, konzultuj to s naším lékařem. Abys mohl(a) darovat trombocyty, je nutné u nás alespoň jednou darovat plazmu. 
  • Krevní destičky lze darovat pouze v dárcovském centru Vídeň 9

K čemu se používají trombocytární koncentráty?

Jedná se o urgentní lék. Je vyžadován, pokud hrozí riziko krvácení z důvodu nízkého počtu trombocytů pacienta, což může nastat v případě mnoha klinických stavů, například při krvácení po nehodách (společně s krevními konzervami), u onkologických pacientů léčených cytostatiky nebo pokud dochází ke snížení tvorby trombocytů v případě poškození kostní dřeně.

Naše plazmová centra

Darování plazmy v Rakousku

Vídeň 9. obvod
Tel.: +43 1 319 53 63

Retz
Tel.: +43 2942 20 333

Seiersberg
Tel.: +43 316 29 33 33

Vídeň 21. obvod
Tel.: +43 1 908 11 00

Hainburg an der Donau
Tel.: +43 2165 52 024

Leoben
Tel.: +43 3842 44 404

St. Pölten
Tel.: +43 2742 90 333

Kittsee
Tel.: +43 2143 34 388

Oberwart
Tel.: +43 3352 22 555